Press "Enter" to skip to content

11 Toneladang Basura, Nakolekta Ng DENR Sa Mga Katubigan Ng Central Luzon

Mahigit sa 11 toneladang halo-halong mga basura ang nakolekta ng mga river patroller ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) mula sa iba’t ibang mga katubigan sa Central Luzon mula noong nakaraang Marso.

Paglilinis sa panahon ng pandemiya

Sinabi ni Cynde Pagador, Manila Bay regional focal person, na ang mga patroller ay nagpatuloy sa pagsisikap na linisin at ibalik ang makasaysayang bay sa Gitnang Luzon kahit na nasa gitna ng mga panganib na dulot coronavirus 2019 (Covid-19) disease.

11 Toneladang Basura, Nakolekta Ng DENR Sa Mga Katubigan Ng Central Luzon 2
Photo Source: MCWM

Ang mga basura na nakolekta ay dinala sa Metro Clark Sanitary Landfill sa Capas, Tarlac para sa tamang pagtatapon.

Mga Bantay ng Katubigan

Sabi ni Pagador sa isang pahayag noong Huwebes, Hulyo 23,

“Our nearly 300 estero rangers or river patrollers in the region have been critical in our efforts to clean Manila Bay and the rivers draining from it during this quarantine period.”

(Ang aming halos 300 estero rangers o river patrollers sa rehiyon ay naging kritikal sa aming mga pagsisikap na linisin ang Manila Bay at ang mga ilog na dumadaloy mula rito sa panahon ng quarantine na ito.)

11 Toneladang Basura, Nakolekta Ng DENR Sa Mga Katubigan Ng Central Luzon 3
Photo Source: Philippine News Agency

Sinabi niya na ang mga patroller ng ilog ay tungkulin sa pagsubaybay sa 10 kilometro ng katubigan kasama na ang mga tributaries araw-araw upang matiyak na ang mga ito ay pinananatiling walang basura.

Sinabi ni Pagador na pangako ng DENR at iba pang ahensya sa publiko na linisin ang Manila Bay.

Sabi pa niya,

“Our estero rangers were also kept busy coordinating with the local government units (LGUs) to ensure that the collection and segregation of solid waste within their areas of responsibility remained unhampered, even though with the Covid-19 pandemic.”

(Ang aming mga estero rangers ay patuloy na abala sa pakikipag-ugnay sa mga local government unit (LGU) upang matiyak na ang koleksyon at paghihiwalay ng solid wastes sa loob ng kanilang areas of responsibility ay hindi titigil, kahit na sa Covid-19 pandemic.)

Sinabi rin niya na ang mga estero rangers ay gumagawa din ng iba pang mga gawain tulad ng paglalagay ng trash traps sa mga katubigan, eco-bricking, pati na rin ang pagtulong sa pamamahagi ng mga relief goods sa mga komunidad.

Apela ng DENR

11 Toneladang Basura, Nakolekta Ng DENR Sa Mga Katubigan Ng Central Luzon 5
Photo Source: Wikipedia

Umapela ang DENR sa publiko na maayos na itapon ang kanilang basura, kasama na ang face masks, upang maiwasan ang pagkalat ng virus.

Dagdag pa ni Pagador,

“We encourage the public to reduce, reuse and recycle their waste during this community quarantine to minimize generation of solid waste and prevent dumping in rivers and oceans as most of the people are staying at home.”

(Hinihikayat namin ang publiko na magreduce, reuse at recycle ng kanilang basura ngayong community quarantine upang mabawasan ang pagdami ng solid wastes at iwasan ang pagtapon sa mga ilog at karagatan dahil ang karamihan sa mga tao ay nananatili sa bahay.)

Sa 190-kilometrong kahabaan ng Manila Bay, 142 kilometro ang nasa loob ng Central Luzon, na binabagtas ang mga lalawigan ng Bulacan, Pampanga at Bataan.

Source: Philippine News Agency

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: