Press "Enter" to skip to content

3 Lugar Sa BARMM Lagpas Ang Target Sa Anti-Polio Drive

COTABATO CITY – Dalawang probinsya at isang lungsod sa Bangsamoro Region in Muslim Mindanao (BARMM) ang lumagpas sa kanilang target na bilang ng mga bata sa pagpapatupad ng “Sabayang Patak Kontra Polio (SPKP)” na kampanya, iniulat ng ministeryo sa kalusugan ng rehiyon noong Martes.

Pagbabakuna sa mga bata

Ang dalawang linggong 2020 SPKP ay natapos noong Linggo (Agosto 9), na ang rehistrasyon ng BARMM ay pangkalahatang 95.7 porsyento na nagawa.

3 Lugar Sa BARMM Lagpas Ang Target Sa Anti-Polio Drive 2
Photo Source: MSN

Ang Marawi City ay isa sa may pinakamataas na bilang ng mga nabakunahan na bata sa 24,683, o 104.5 porsyento ng 23,702 target nito.

Ang Lanao del Sur at Maguindanao ay nakarehistro ng 103.5 porsyento at 101.4 porsyento, ayon sa pagkakasunud-sunod. Sinabi ni Maguindanao provincial health chief Dr. Elizabeth Samama na hindi tumitigil ang mga koponan ng mga nabakunahan.

Sabi ni Samama,

“Even if the SPKP is over, our ‘bakunadors’ (vaccinators) will continue conducting vaccination to far-flung communities to reach unvaccinated children,”.

(Kahit na natapos na ang SPKP, ang aming mga ‘bakunadors’ (vaccinators) ay magpapatuloy na magsasagawa ng pagbabakuna sa mga malalayong komunidad upang maabot ang mga bata na hindi pa natapos).

Sinabi ni Dr. Safrullah Dipatuan ng BARMM health minister,

The region has an eligible target of 839,676 children. However, the Ministry of Health-BARMM only managed to serve a total of 803,516 children after two weeks of massive vaccination.

(Ang rehiyon ay may karapat-dapat na target na 839,676 na bata. Gayunpaman, ang Ministri ng Kalusugan-BARMM ay pinamamahalaang maghatid ng kabuuang 803,516 na mga bata pagkatapos ng dalawang linggo ng napakalaking pagbabakuna).

Pag abot sa wala pang bakuna

Sinabi ni Dipatuan na may mga 44,639 mga bata na may edad na 59 na buwan at sa ibaba na hindi nabakunahan dahil sa kahirapan na maabot ang mga ito, ang pagtanggi ng ilang mga magulang na mabakunahan ang kanilang mga anak, at para sa iba pang mga kadahilanan.

Sa Maguindanao, ang ilang mga magulang ay tumanggi na bigyan ang kanilang mga anak ng mga bakuna laban sa polio dahil sa takot sa ng posibleng kontaminasyon o impeksyon.

Sabi ni Samama sa sariling wika,

“After we have carefully and convincingly explained to them that the anti-polio vaccines have no side effects and have the blessings of Muslim religious leaders, they eventually agreed,”.

(Matapos naming maingat at nakakumbinsi na ipinaliwanag sa kanila na ang mga bakunang anti-polio ay walang mga epekto at may mga pagpapala ng mga pinuno ng relihiyong Muslim, sila ay sumang-ayon).

3 Lugar Sa BARMM Lagpas Ang Target Sa Anti-Polio Drive 6
Photo Source: Relief Web

Sa 44,639 na hindi pa nababakuhanan na mga bata, 26,112 ang nasa Basilan, 17,645 sa Sulu at 882 sa Tawi-Tawi.

Bilang ng mga nabakunahan na

Naglingkod si Basilan sa 87,536 (77 porsyento) mga bata mula sa 113,648 na karapat-dapat na target habang umabot sa Sulu ang 243,021 (93.2 porsyento) mga bata sa 260,666 target na bata. Ang Tawi-Tawi ay mayroong 111,221 target ngunit nagsilbi lamang sa 110,339 mga bata (99.2 porsyento).

Sa mga lugar kung saan ang target ay nalampasan, ang Marawi City ay nagsilbi ng 24,684 (104.1 porsyento) sa 23,702 target na bata; Lanao del Sur, 140,162 (103.5 porsyento); at Maguindanao, 197,774 (101.4 porsyento) ng 195,068 target na bilang ng mga bata.

Binanggit din ng MOH-BARMM ang suporta na pinalawig ng United Children’s Fund (UNICEF) na tumulong sa mga panrehiyon at pambansang pamahalaan tulad ng mga bakuna, freezer, ice pack at mga carrier ng bakuna.

Source: PHILIPPINE NEWS AGENCY

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: