Press "Enter" to skip to content

546 Tao Nakulong Dahil Sa Hindi Pagsuot Ng Face Mask

ANGELES CITY, Pampanga – May kabuuang 546 na mga indibidwal ang naaresto ng pamahalaan ng lungsod dito dahil sa pag-laboy at hindi pagsusuot ng face mask sa publiko.

Ang kaparusahan sa mga lumabag

Dumating ito sa takong ng pinalakas na kampanya ni City Mayor Carmelo Lazatin Jr. Sa ilalim ng Ordinansa Blg. 546 sa mas istriktong pagpapatupad ng mga protocol sa kalusugan at kaligtasan upang maiwasang mapalaganap ang sakit na coronavirus (Covid-19).

546 Tao Nakulong Dahil Sa Hindi Pagsuot Ng Face Mask 2
Photo Source: Politiko Central Luzon

Ang panukalang parusa para sa mga indibidwal na hindi nagsusuot ng mga face mask,hindi nagdadala ng mga quarantine pass, at pag-laboy sa labas ng kanilang mga tahanan. Ang multa sa mga unang beses na lumalabag ay ang PHP1,000 at mas mataas para sa mga paulit-ulit na nagkasala.

546 Tao Nakulong Dahil Sa Hindi Pagsuot Ng Face Mask 3
Photo Source: Philipine News Agency

Sinabi ni Lazatin,

These are the steps we are taking to ensure the implementation of Ordinance No. 546, particularly the regulations to ensure the health of every Angeleño.

(Ito po ang mga hakbang na ginagawa natin upang pagtibayin ang pagpapatupad ng Ordinance No. 546, particular ang mga regulasyon upang mapanatiling ligtas ang kalusugan ng bawat Angeleño).

546 Tao Nakulong Dahil Sa Hindi Pagsuot Ng Face Mask 4
Photo Source: Punto! Central Luzon

Inatasan din ng alkalde ang pagsasagawa ng isang napakalaking information drive upang paalalahanan ang mga Angeleños ng mga regulasyon at protocol ng lungsod laban sa Covid-19.

Pagpapaalala sa mga tao

Sinabi niya,

This is to enhance the knowledge of the Angeleños so that they could protect themselves from Covid-19.

(Ito ay upang mas lalong mapalawak pa ang kaalaman ng mga Angeleños at para maprotektahan nila ang kanilang mga sarili mula sa Covid-19 ).

Pagsunod sa mga protocol

Binalaan din ni Lazatin ang mga residente ng mga kahihinatnan ng paglabag sa mga protocol ng kalusugan ng gobyerno upang maiwasan ang pagkalat ng Covid-19 sa lungsod na ito.

Tulad noong Sabado, mayroong isang kabuuang 105 Covid-19 na mga pasyente sa lungsod kung saan 56 ang mga aktibong kaso, 43 ang nakabawi at anim ang namatay.

Source: PHILIPINE NEWS AGENCY

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: