Press "Enter" to skip to content

830K Na Mga Bata, Target Ng BARMM Para Sa 2-Week Anti-Polio Drive

Target ng mga health authorities sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) ang 839,677 mga bata para sa dalawang linggong anti-polio drive sa ilalim ng sabay-sabay na kampanya ng “Sabayang Patak Kontra Polio” sa Mindanao.

Sabayang Patak Kontra Polio

Ang Ministry of Health (MOH) ng rehiyon at ang mga kasamang ahensya na nanguna sa paglulunsad ng programa nitong Lunes, Hulyo 20 sa sentro ng gobyerno ng BARMM sa rehiyong ito.

830K Na Mga Bata, Target Ng BARMM Para Sa 2-Week Anti-Polio Drive 2
Photo Source: MOH-BARMM Facebook Account

Ang kampanya ay naglalayong pigilan ang pagkalat ng poliovirus sa bansa, pagkatapos ng 19 na taon na walang polio, sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang dose ng polio immunization sa mga bata 0-59 na buwang taon.

Noong Setyembre 14, 2019, ang muling pagkakaroon ng poliovirus sa bansa ay unang nakumpirma sa isang tatlong taong gulang na batang babae sa Lanao del Sur.

Naudlot na programa

Sinabi ni MOH Ministro Dr. Saffrullah Dipatuan na oras na upang maipagpatuloy ang tumigil na Department of Health national immunization program matapos itong suspindihin noong Marso 2020 dahil sa coronavirus disease 2019 (Covid-19) community restrictions.

Sabi ni Dipatuan,

“We are doing this campaign for the sake of our children in BARMM, we cannot allow them to be exposed to many health risks while facing a (Covid-19) health crisis.”

(Ginagawa namin ang kampanyang ito para sa kapakanan ng aming mga anak sa BARMM, hindi namin papayagan silang maharap sa maraming mga panganib sa kalusugan habang hinaharap ang (Covid-19) krisis sa kalusugan.)

Ang BARMM Assistant Executive Secretary Abdullah Cusain, na naghatid ng mensahe ni BARMM Chief Minister Ahod Ebrahim, ay nag-apela sa lahat, lalo na sa mga magulang, na lumahok sa programang anti-polio.

Sabi niya,

“It’s a public knowledge that before the Covid-19 pandemic, we are already experiencing the polio outbreak in which the services to far-flung regions have been halted.”

(Ito ay isang pampublikong kaalaman na bago ang pandemya ng Covid-19, nararanasan na natin ang polio outbreak kung saan ang mga serbisyo sa mga malalayong rehiyon ay napatigil.)

Pag-iingat para sa lahat

Sinabi ni Cusain na ang mga community-based public health practitioners na nakatalaga para sa oral polio vaccination ay magpapatuloy na obserbahan ang mga health and safety measures sa buong pagsasagawa ng kampanya mula Hulyo 20 hanggang Agosto 2, 2020.

Ang mga guidelines na inilabas ng MOH-BARMM ay nagsabi na bukod sa personal protective equipment(PPE) para sa mga health workers, ang “no-touch” na pamamaraan ay ipatutupad kung saan ang mga magulang o tagapag-alaga lamang ang maaaring humawak ng mukha, bibig, at daliri ng bata habang sinusunod ang physical distancing.

Sabi ni Dipatuan,

“Only the designated ‘vaccinator’ is allowed to vaccinate and fingermark the child, while he or she is being held by the caretaker to avoid contact.”

(Tanging ang itinalagang ‘vaccinator’ ay pinahihintulutan na magbakuna at mag-fingermark sa bata, habang siya ay hinahawakan ng tagapag-alaga upang maiwasan ang contact.)

Nilinaw din niya na ang mga vaccinators ay walang tungkulin sa Covid-19 ward at quarantine center sa buong rehiyon.

Kampanya sa rehiyon

Ipinakita ng mga tala ng DOH na noong Hunyo 26, ang kabuuang bilang ng mga kaso ng polio sa bansa ay nananatili sa 16.

830K Na Mga Bata, Target Ng BARMM Para Sa 2-Week Anti-Polio Drive 5
Photo Source: Wikipedia

Ang MOH-BARMM ay magsasagawa ng kampanya sa mga lugar ng Tawi-Tawi, Basilan, Sulu — lahat ng mga bata na wala pang 10 taong gulang; at sa Lanao del Sur at Maguindanao – lahat ng mga batang wala pang 5 taong gulang (0-59 na buwan).

Source: Philippine News Agency

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: