Press "Enter" to skip to content

9K Scholarship Slots, Handog Ng Davao City At CHED

Ang city government ng Davao at ang Commission on Higher Education (CHED) ay nagbukas ng halos 9,500 scholarship slots para sa lahat ng mga mag-aaral sa tertiary, sinabi ng city hall sa isang pahayag noong Sabado, Hulyo 25.

Handog na tulong sa mga mag-aaral

Ang inisyatibo ay nasa ilalim ng High Priority Bus System’s (HPBS) “Tulong Dunong Program” na para sa mga anak ng public utility jeepney (PUJ) drivers na apektado ng public transport modernization system.

9K Scholarship Slots, Handog Ng Davao City At CHED 2
Photo Credit: Sunstar

Gayunpaman, hiniling ng pamahalaang lungsod sa CHED na ibigay ang iba pang mga slots sa mga kwalipikadong mag-aaral sa kolehiyo.

Mga kuwalipikadong mag-aaral

Sinabi ni Commissioner Norman Baloro, tagapagsalita ng Programang Tulong Dunong, ang proyekto ay isang four-year scholarship grant na nagbibigay ng PHP7,500 bawat semestre sa loob ng apat na taon.

Para sa natitirang slots, sinabi ni Baloro na dapat bigyan ng prayoridad ang mga residente, mga anak ng mga overseas Filipino workers (OFW) na nawalan ng trabaho, mga repatriated at mga lokal na residente na nawalan ng trabaho ng Davao City

Sabi niya,

“Upon assessment, we cannot utilize the amount if we only base it on PUJ drivers’ children. Base on our profiling, many children of the PUJ drivers are not yet at the college level. Out of the 10,000 slots allotted for Davao City residents, 500 slots were already availed by children of PUJ drivers and operators.”

(Sa pagsusuri, hindi natin magagamit ang dami kung ibabase lamang natin ito sa mga anak ng PUJ drivers. Batay sa aming profiling, maraming mga bata ng mga PUJ drivers ay wala pa sa antas ng kolehiyo. Sa 10,000 slots na inilaan para sa mga residente ng Davao City, 500 slots na ang nakuha ng mga anak ng PUJ drivers at operators.)

Sinabi niya na ang scholarship program ay bukas din sa mga hindi pa kumuha ng Eskwela Davao program o anumang scholarship grant na inaalok ng gobyerno.

Pag-apply ng scholarship

Dagdag pa ni Baloro, ang mga mag-aaral ay kwalipikado kung ang taunang kita ng kanilang mga magulang ay hindi lalampas sa PHP400,000, at na naka-enroll mula school year 2019 hanggang sa kasalukuyan sa mga institusyong akreditado ng CHED.

9K Scholarship Slots, Handog Ng Davao City At CHED 4
Photo Source: Davao Today

Sabi pa niya,

“Interested tertiary students who wish to avail of the scholarship program can e-mail the following information to tulongdunong.cgd@gmail.com: complete name, date of birth, sex, complete address, school enrolled, course, year level during the school year 2019-2020, father’s name and occupation, mother’s maiden name, and occupation, contact number, and email address.”

(Ang mga interesadong tertiary students na nais na makakuha ng scholarship program ay maaaring mag-e-mail sa sumusunod na impormasyon sa makatulongdunong.cgd@gmail.com: kumpletong pangalan, petsa ng kapanganakan, kasarian, kumpletong address, paaralan kung saan naka-enroll, kurso, year level nitong school year 2019-2020, trabaho at pangalan ng ama, pangalan ng pagkadalaga ng ina, at trabaho, contact number, at email address.)

Ang deadline para sa pagsusumite ng kumpletong detalye ay bago o hanggang Hulyo 31, 2020.

Source: Philippine News Agency

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: