Press "Enter" to skip to content

Alamin: Bagong Sintomas Ng Covid-19, Nadiskubre Ng UK Experts

Nahahati sa dalawang kategorya ang mga pasyenteng kumpirmadong positibo sa covid-19. Ito ay ang tinatawag na asymptomatic at symptomatic. Ang symptomatic ang mga pasyenteng nakikitaan ng sintomas na tinamaan ito ng virus.

Alamin: Bagong Sintomas Ng Covid-19, Nadiskubre Ng UK Experts 2

Bagong tuklas

Sa kabilang banda ay ang asymptomatic na kung saan ay hindi nakikitaan ng mga senyales ng sakit ngunit nagpositibo pa din sa testing. Ngunit paano ba malalaman na carrier o asymptomatic ang isang tao nang hindi kinakailangan ng testing?

Ayon sa pag-aaral ng mga rhinologist sa UK, napag-alaman nila na ang pagkawala ng sense of smell ang isa sa mga posibleng paraan para malaman na carrier ng coronavirus ang isang tao. Mula sa mga statistics ng mga confirmed case mula sa South Korea, China, at Italy, one-third ng kaso ng pasyenteng positibo sa covid-19 ay napag-alamam din nawala ang kanilang pang-amoy. Ito ay kilala bilang hyposmia o anosmia.

Anosmia

Ayon kina Clare Hopkins, ang presidente ng British Rhinological Society at Nirmal Kumar na syang presidente ng British Association of Otorhinolaryngology,

“In South Korea, where testing has been more widespread, 30 percent of patients testing positive have had anosmia as their major presenting symptom in otherwise mild cases.”

Dagdag pa nila, maraming pasyente ang nagpositibo na kung saan ay walang sintomas ng lagnat at ubo ngunit nawala naman ang panlasa at pang-amoy ng mga ito.

“There have been a rapidly growing number of reports of a significant increase in the number of patients presenting with anosmia in the absence of other symptoms,”

Maging man sa Iran, US, Francec at Northern Italy ay naitala din ang anosmia sa mga pasyenteng may mild symptoms.

“Iran has reported a sudden increase in cases of isolated anosmia, and many colleagues from the US, France, and Northern Italy have the same experience.”

Pagkalat ng virus

Ang kakulangan sa pagkilala sa mga sintomas ng covid ay maaaring nangangahulugan na ang mga pasyenteng may anosmia ay makadagdag sa kontribusyon ng pagtaas ng tsansa na maikalat ang virus.

“These patients may be some of the hitherto hidden carriers that have facilitated the rapid spread of COVID-19,”

Source: Science Alert

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: