Press "Enter" to skip to content

Ang Paglahok Sa Supplementary Feeding Program Ng Mga Magsasaka, Itinutulak

Ang mga magsasaka ay may mahalagang papel sa supplementary feeding ng gobyerno at mga school feeding initiatives, sinabi ni Cabinet Secretary Karlo Nograles noong Miyerkules, Hulyo 22.

Paglahok ng mga magsasaka

Ginawa niya ang pahayag na ito habang hinikayat niya ang agrarian reform beneficiary organizations (ARBOs), irrigators associations (IAs), at mga asosasyon ng mga magsasaka. Ito ay upang mapalakas ang kanilang paglahok sa mga programa ng gobyerno, lalo na ang programang Enhanced Partnership Laban sa Pagkagutom at Kahirapan (EPAHP).

Sabi ni Nograles sa isang pahayag,

“Through EPAHP, you will have easy access to a market because the government will buy your produce. Market and network access are vital during this Covid-19 pandemic. This will create jobs, and establish link-ups, freeing you to focus on production.”

(Sa pamamagitan ng EPAHP, magkakaroon ka ng madaling pag-access sa merkado dahil bibilhin ng gobyerno ang iyong ani. Mahalaga ang market at network acccess sa panahon ng Covid-19 pandemic na ito. Ito ay lilikha ng mga trabaho, at magtatag ng mga link-up, binibigyang kalayaan ka upang tumuon sa produksyon.)

Ang Paglahok Sa Supplementary Feeding Program Ng Mga Magsasaka, Itinutulak 2
Photo Source: Philippine News Agency

Si Nograles, Task Force Zero Hunger chair, ay binibigyang diin ang pangangailangang maging “malikhain” sa mga paraan upang maipatupad ang iba’t ibang feeding programs ng gobyerno sa panahon ng Covid-19 pandemic, lalo na ang mga target na mga paaralan at mga mag-aaral.

Sa kasalukuyan, sinabi ni Nograles na nakikipagtulungan na sila sa Department of Education (DepEd) at ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) upang maghanap ng mga paraan upang magpatuloy sa pagsasagawa ng programa.

Paghihikayat sa mga opisyal

Muling inulit ni Nograles ang pangangailangan ng mas aktibong paglahok ng local chief executives.

Sabi niya,

“The national government hopes that our local officials fully support and get involved in these initiatives.”

(Inaasahan ng pambansang pamahalaan na ganap na susuportahan ng aming mga lokal na opisyal at makisali sa mga hakbangin na ito.)

Ayon kay Nograles, ang mga lokal na pamahalaan kasama ang kanilang community feeding and nutrition programs ay maaaring maihanay sa EPAHP para sa isang mas komprehensibong pamamaraan upang labanan ang kagutuman.

Ang Paglahok Sa Supplementary Feeding Program Ng Mga Magsasaka, Itinutulak 3
Photo Source: Rappler

Sabi niya,

“Unity and cooperation are important in providing life-saving assistance to those who most need it, especially during this ongoing health crisis.”

(Ang pagkakaisa at kooperasyon ay mahalaga sa pagbibigay ng tulong sa pag-save ng buhay sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng patuloy na krisis sa kalusugan.)

Para sa kanilang bahagi, ang ARBOs at IAs ay nagpahayag ng pasasalamat sa iba pang partner organizations mula sa gobyerno para mapagaan ang mga transaksyon sa negosyo at alisin ang “middleman” na kumakain ng kita at pinipigilan ang pagbebenta ng ani ng bukid.

Sabi ni Ronald Diaz, head of the Magsaysay Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative ng Zamboanga del Sur.

“We will now have greater access to consumers. We can directly sell our products to those who need them.”

(Magkakaroon kami ngayon ng mas malawak na pag-access sa mga mamimili. Maaari naming direktang ibenta ang aming mga produkto sa mga nangangailangan nito.)

Ang EPAHP

Ang EPAHP, na nanggaling sa matagumpay na mga programa ng Department of Agrarian Reform, Department of Social Welfare and Development, at Department of Agriculture, ay nakatali sa Sustainable Development Goals at Philippine Development Plan 2017-2022.

Ang Paglahok Sa Supplementary Feeding Program Ng Mga Magsasaka, Itinutulak 4
Photo Source: DW

Ginawa ng Pangulong Rodrigo Duterte ang inisyatibo na ito sa isang pagsisikap sa pagbawas ng kahirapan ng kanyang administrasyon.

Ang isang pangunahing elemento ng EPAHP ay ang credit support para sa produksiyon ng pagkain, processing, at marketing para sa mga community-based organization sa pamamagitan ng Land Bank at iba pang mga ahensya.

Source: Philippine News Agency

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: