Press "Enter" to skip to content

Basket-making Sa Isang Barangay Sa Pangasinan, Nananatiling Matatag Sa Gitna Ng Pandemiya

Mayroong 15 pamilya sa Barangay Bituag na patuloy naghahanap buhay mula sa paggawa ng mga basket sa gitna ng pandemiya.

Basket-making ngayong quarantine

Si Myrna Velasquez, 68, isa sa mga pioneer ng paggawa ng basket sa barangay Bituag, sa Urbiztondo, Pangasinan ay nagsabing ang demand para sa mga woven basket ay tumaas sa panahon ng quarantine.

Basket-making Sa Isang Barangay Sa Pangasinan, Nananatiling Matatag Sa Gitna Ng Pandemiya 2
Photo Source: Wikimapia

Sabi niya sa isang interview nitong Lunes, Agosto 10,

“Before the quarantine due to pandemic, we only made 500 baskets a week but now it has doubled.”

(Bago ang quarantine dahil sa pandemiya, gumawa lang kami ng 500 na mga basket sa isang linggo ngunit ngayon ay dumoble.)

Mula sa apat na pamilya, mayroon na ngayong 15 pamilya na kabilang sa gumagawa ng basket sa nayon, dagdag niya.

Sino ang nagsimula?

Sinabi ni Velasquez na ang paggawa ng basket sa kanilang lugar ay sinimulan ng kanyang kapatid na si Andres Macalanda, na natutunan ang paggawa nang siya ay makulong sa Bureau of Jail Management and Penology sa San Carlos City.

Basket-making Sa Isang Barangay Sa Pangasinan, Nananatiling Matatag Sa Gitna Ng Pandemiya 3
Photo Source: bjmpro-i

Matapos ang kanyang paglaya mula sa BJMP, nagkaroon siya ng contact sa isang kumpanya na nakabase sa San Fernando City, Pampanga na nagpo-export ng mga basket na yari sa kamay at ini-consign siya upang makagawa ng ilang mga piraso ng basket.

Sabi pa niya,

“My brother had us trained to do woven baskets. The company provides all the materials and we make the baskets.”

(Sinanay kami ng aking kapatid na gumawa ng mga pinagtagping mga basket. Ang kumpanya ang nagbibigay ng lahat ng mga materyales at kami ang gumagawa ang mga basket.)

May pera sa kabilang ng pandemiya

Idinagdag niya na sila ay binabayaran mula PHP12 hanggang PHP70 bawat piraso depende sa laki ng basket na natapos nila.

Sabi ni Velasquez,

“Families working here are mostly farmers like us. There are senior citizens and as young as 17 years old, but not below 17 years old. And they do the work at the comfort of their homes.”

(Ang mga pamilya na nagtatrabaho dito ay karamihan na mga magsasaka tulad namin. Mayroong mga senior citizen at batang may edad na 17 taong gulang, ngunit hindi bababa sa 17 taong gulang. At ginagawa nila ang gawain sa kanilang mga tahanan.)

Si Mary Joy, 32, ina ng lima, ay sinabi na nagpapasalamat siya na nagpatuloy ang kanilang trabaho at tumaas pa ang kanilang kita sa kabila ng lockdown sa mga nakaraang buwan.

Source: Philippine News Agency

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: