Press "Enter" to skip to content

Better World Sa UP Diliman, Itinatag Para Sa Mga Magsasaka At Consumer

Last updated on July 28, 2020

Isang Better World ang itinayo para sa mga magsasaka at consumer sa University of the Philippines (UP) Diliman.

Pagkakatayo ng Better World UP

Ang Better World UP ay ang pinakabagong hakbangin ng San Miguel Corporation (SMC) upang tulungan ang mga magsasaka ng Luzon sa gitna ng coronavirus pandemic.

Ang agricultural hub ay itinayo sa isang hindi gamit na ari-arian ng SMC sa UP Village, Diliman, Quezon City.

Bilang ang COVID-19 lockdown measures ay nakakaapekto sa pamamahagi ng pagkain sa bansa, ang San Miguel Corporation kasama ang kasosyo nitong Rural Rising PH ay nakahanap ng isang paraan upang magdala ng mga sariwang ani mula sa mga magsasaka sa buong Luzon sa mga mamimili sa Metro Manila.

Better World Sa UP Diliman, Itinatag Para Sa Mga Magsasaka At Consumer 2
Photo Source: Rural Rising Philippines Facebook Page

Ang Rural Rising PH, na itinatag kasama si Ace Estrada, ay isang panlipunang negosyo na nakatuon sa paggamit ng potensyal ng kanayunan at pag-unlad ng kaunlaran sa kanayunan sa pamamagitan ng agri-entrepreneurship.

Maaaring ibenta ng mga magsasaka ang kanilang ani sa pamilihan na magagamit ng mga mamimili at re-sellers sa farm-gate prices. Ang SMC at Rural Rising PH ay magsasagawa rin ng mga programa upang mahubog ang mga kasanayan ng mga magsasaka at consumer din.

Sinabi ni Estrada na ang ari-arian ay maaaring gamitin bilang isang sentro ng pamamahagi ng pagkain, na magbibigay ng labis na ani sa mahihirap na komunidad sa lungsod.

Sabi pa niya,

“With this partnership with San Miguel Corporation, we are able to move produce that would otherwise go to waste, pay farmers the right price, and bring it to where it is most needed, where it could do the most good.”

(Sa pakikipagtulungan sa San Miguel Corporation, makakaya nating mapagalaw ang ani na pwedeng maaksaya, mabayaran ng tamang presyo ang mga magsasaka, at dalhin ito kung saan ito kinakailangan, kung saan magdudulot ito ng pinakamabuti.)

Inaasahang makatutulong ang proyekto

Si Ramon Ang, Pangulo ng SMC at COO, ay umaasang mapalakas ang kita ng mga magsasaka ng Luzon sa pinakabagong proyekto.

Better World Sa UP Diliman, Itinatag Para Sa Mga Magsasaka At Consumer 4
Photo Source: PhilNews

Sabi niya,

“The lockdown and restrictions in mobility have been especially hard on farmers. They’re unable to market their produce. In some provinces, they’ve been forced to throw away a season’s harvest of vegetables simply because they can’t get their goods to market or because restaurants have closed. The curbed demand has caused prices to plummet.”

(Ang lockdown at paghihigpit sa kilos ay mahirap sa mga magsasaka. Hindi nila maibebenta ang kanilang ani. Sa ilang mga probinsya, napilitan silang itapon ang mga inaning gulay dahil lamang hindi nila maibebenta ang kanilang mga ito sa pamilihan o dahil sarado ang mga restawran. Ang curbed demand ay naging sanhi ng pagbagsak ng mga presyo.)

Sa unang bahagi ng taong ito, binuksan na ng SMC ang kauna-unahan nitong local farm produce stands sa Petron Katipunan, malapit sa La Vista subdivision at Petron Zabarte station sa Caloocan.

Itong mga SMC fresh produce store ay sumusuporta sa Kagawaran ng Agrikultura (DA) “Kadiwa ng Ani at Kita”, na kung saan ay isang sistema ng pamilihan na nagbebenta ng ani sa medyo mas mababang presyo.

Iba pang Better World facilities

Nakapagtatag na ang SMC ang dalawang “Better World” facilities. Binuksan noong Setyembre 2019, Ang Better World Tondo ay isang pasilidad sa pag-aaral at food bank na naglalayong tulungan ang ilan sa mga pinakamahihirap na barangay sa Maynila.

Better World Sa UP Diliman, Itinatag Para Sa Mga Magsasaka At Consumer 5
Photo Source: City of Manila
Better World Sa UP Diliman, Itinatag Para Sa Mga Magsasaka At Consumer 6
Photo Source: Chos

Ang pangalawa ay isang COVID-19 testing laboratory para sa 70,000 empleyado na tinawag na Better World Edsa, na binuksan ngayong taon.

Source: Good News Pilpinas

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: