Press "Enter" to skip to content

Bill 6864 Naipasa Na!

MANILA – Ang isang panukalang nagtataguyod ng mga pamantayan sa kalusugan at kaligtasan ng publiko upang matiyak ang pagkalat ng sakit na coronavirus (Covid-19) ay nagkakaisa ng boto sa ikatlo at pangwakas na pagbasa sa Kamara ng mga Kinatawan.

Ang pagpasa sa Bill

Sa sesyon ng plenaryo noong Lunes, pinasa ng kamara ang House Bill 6864, kung hindi man kilala bilang ang iminungkahing “Better normal para sa Workplace, Communities and Public Places Act”, na may 242 na nagpapatunay na boto, walang negatibong boto, at walang kontra.

Bill 6864 Naipasa Na! 2
Photo Source: Philipine News Agency

Kabilang sa mga unibersal na panukala sa kalusugan at kaligtasan na iminungkahi sa panukalang batas ay kasama ang ipinag-uutos na pagsusuot ng mga mask at pagmamasid sa pisikal na paglayo ng hindi bababa sa isang metro sa mga pampublikong lugar.

Mga dapat sundin na protocol

Nilalayon din nitong ipataw ang sapilitang pagcheck ng temperatura, pagkakaroon ng mga handwashing at sanitizing na istasyon sa mga pampublikong lugar, nationwide testing drive, contact-tracing system at pagtatatag ng mga pasilidad na pinatatakbo ng gobyerno, at iba pa.

Bill 6864 Naipasa Na! 3
Photo Source: TTG Asia

Ang mga lokal na yunit ng gobyerno ay dapat ayusin ng mga pampublikong pagtitipon pati na rin ang daloy ng mga tao sa mga pampublikong puwang na pinamamahalaan ng gobyerno.

Habang ang mga pribadong organisasyon na pagtitipon sa mga pribadong pinamamahalaan ay magkaroon ng puwang at dapat sumunod sa unibersal at sapilitan na mga hakbang sa kaligtasan.

Para sa mga pampublikong transportasyon

Para sa pamamahala ng pampublikong transportasyon, ang ipinag-uutos na mga hakbang sa kaligtasan ay dapat ipataw sa mga terminal, sa loob ng mga pampublikong sasakyan ng at mga kagamitan nito, mass transportation at app base na serbisyong nakabatay sa network.

Ang panukalang batas ay nagsasaad na ang mga pasahero ay dapat ay nakaupo sa isang upuan nang hiwalay at ang paggamit ng mga hindi makontak na mga mekanismo sa pagbabayad ay dapat ipataw.

Ang panukalang batas ay nagtataguyod ng isang flexible na programa sa pagkatuto upang limitahan ang pisikal na pakikipag-ugnay sa populasyon ng paaralan.

Bill 6864 Naipasa Na! 5
Photo Source: Edukasyon

Kinakailangan ng mga kumpanya na magsumite ng isang plano sa pamamahala ng lugar ng trabaho na tinutukoy ang kanilang pagsunod sa mga kinakailangang mga pananggalang at ang mga panukalang pangkaligtasan sa unibersal na ibinigay sa iminungkahing batas.

Source: PHILIPINE NEWS AGENCY

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: