Press "Enter" to skip to content

Eroplanong May 20 Toneladang Mga Supply, Lumapag Sa Beirut

Isang eroplano na nagdadala ng 20 tonelada ng World Health Organization (WHO) health supplies ang lumapag sa Beirut upang suportahan ang paggamot sa mga pasyente na nasugatan ng napakalaking pagsabog na yumanig sa lungsod, sinabi ng WHO nitong Huwebes, Agosto 6.

Pagbibigay ng suplay

Sabi ng WHO,

“The supplies will cover 1,000 trauma interventions and 1,000 surgical interventions for people suffering from injuries and burns resulting from the blast.”

(Saklaw ang mga suplay ng 1,000 trauma interventions at 1,000 mga surgical interventions para sa mga taong nagdurusa sa injuries at pagkasunog na nagresulta mula sa pagsabog.)

Eroplanong May 20 Toneladang Mga Supply, Lumapag Sa Beirut 2
Photo Source: ABC News

Ang Beirut at ang mga nakapalibot na suburbs nito ay niyanig nitong Martes, Agosto 4 sa pamamagitan ng isang napakalaking pagsabog na nag iwan ng hindi bababa sa 135 katao ang namatay at halos 5,000 ang sugatan.

Sa health emergency response, ang logistics hub ng WHO sa Dubai ay naipalabas ang mga kargamento.

Pagtutulungan ng iba’t ibang samahan

Binanggit ng samahan ang sinabi ng kinatawan nito sa Lebanon na si Dr. Iman Shankiti,

“We are working closely with national health authorities, health partners, and hospitals treating the wounded to identify additional needs and ensure immediate support.”

(Kami ay nagtatrabahong malapit sa pambansang mga awtoridad sa kalusugan, mga health partner, at mga ospital na naggamot sa mga nasugatan upang malaman ang mga karagdagang pangangailangan at masiguro ang agarang suporta.)

Eroplanong May 20 Toneladang Mga Supply, Lumapag Sa Beirut 3
Photo Source: Reuters

Dahil sa pagsabog, sinabi ng WHO na tatlong mga ospital sa Beirut ngayon ay hindi gumagana at ang dalawang ospital ay bahagyang nasira, nag-iiwan ng isang kritikal na agwat sa kapasidad ng kama sa ospital.

Sinabi nito na ipamahagi nito ang mga supply sa priority hospitals sa buong Lebanon na tumatanggap at gumagamot ng mga nasugatan na pasyente.

Dagdag pahirap sa Lebanon

Sinabi ng WHO, na nag-note ng “legendary resilience of the Lebanese people”,

“This latest emergency comes in the context of recent civil unrest, a major economic crisis, Covid-19 outbreak, and heavy refugee burden,”

(Ang pinakabagong emergency ay dumating sa konteksto ng kamakailan-lamang na kaguluhang pangsibil, isang pangunahing krisis na pang-ekonomiya, pagsiklab ng Covid-19, at mabigat na pasanin ng mga refugee.)

Dagdag pa,

“Ensuring that there is continuity of the response to Covid-19 — including targeting the most vulnerable for assistance — is a priority for both the Ministry of Public Health and WHO.”

(Ang pagtitiyak na may tuluy-tuloy na tugon sa Covid-19 – kabilang ang pag-target sa may pinakakinakailangang tulong – ay isang priyoridad para sa kapwa Ministry of Public Health at WHO.)

Kasunod ng pagsabog, idineklara ni Lebanese Prime Minister Hassan Diab ang Agosto 5, Miyerkules na pambansang araw ng pagdadalamhati.

Source: Philippine News Agency

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: