Press "Enter" to skip to content

Financial Relief, Tinanggap Ng Business Group Sa Iloilo

Ang probisyong nagbibigay ng financial relief sa micro, small and medium enterprises (MSMEs) sa gitna ng coronavirus (Covid-19) disease pandemic ay isang pagtanggap sa pag-unlad, ayon sa isang ehekutibo ng isang pangkat ng negosyo nitong Martes, Hulyo 28.

Pagtanggap ng relief

Ang abogado na si Jobert Peñaflorida, chairperson ng Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI) Iloilo, ay nagsabi sa isang panayam sa telepono na ang anumang kaluwagan mula sa interes at posibleng loan extension ay pinahahalagahan.

Financial Relief, Tinanggap Ng Business Group Sa Iloilo 2
Photo Source: Philippine Chamber of Commerce and Industry- Iloilo Chapter Inc. Facebook Page

Sabi niya,

“We in the business community certainly welcome the pronouncements made by the President because the issues of interest, loan repayment as well as rentals are critical issues in so far as being able to recover.”

(Kami sa komunidad ng negosyo ay tiyak na tinatanggap ang mga pahayag na ginawa ng Pangulo dahil ang mga isyu ng interes, pagbabayad ng pautang pati na rin ang mga rentals ay mga kritikal na isyu sa pagbangon.)

Si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa publiko noong Lunes, Hulyo 27 ay nanawagan sa mga bangko na magbigay ng pinansiyal na kaluwagan sa mga MSME para makayanan nila ang pandemiya.

Pagsasagawa ng konsultasyon

Sinabi ni Peñaflorida na ang PCCI national ay nagsagawa ng konsultasyon sa mga miyembro nito sa buong bansa at ang resulta ay kinakatawan din ang nangyayari sa lokal na antas.

Aniya at pagsipi sa ulat ng pangulo,

“Only 50 percent have opened and 50 percent have remained closed nationwide among the membership of the PCCI, which is representative really of the business community at large. Out of that 50 percent that opened, only 30 percent have been rehired to work.”

(Tanging 50 porsiyento ang nagbukas at 50 porsyento ang nanatiling sarado sa buong bansa sa mga kasapi ng PCCI, na kinatawan talaga ng pamayanan ng negosyo. Sa 50 porsyento na nagbukas, 30 porsiyento lamang ang na-rehistro upang magbalik operasyon.)

Sinabi niya na nais nilang magkaroon ng pahayag sa financial relief na konkreto dahil ang isyu sa upa, suweldo at sahod ng mga manggagawa ay kabilang sa mga alalahanin ng sektor ng negosyo.

Pag-alala sa mga manggagawa

Ang isa pang alalahanin ay ang kalusugan at kaligtasan ng kanilang mga manggagawa.

Aniya,

“More than the economics, my personal concern in terms of reopening is the health and safety of workers in the work area. We really have to protect them.”

(Higit sa ekonomiya, ang aking personal na pag-aalala sa mga tuntunin ng pagbubukas muli ay ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa sa lugar ng trabaho. Kailangan nating protektahan sila.)

Financial Relief, Tinanggap Ng Business Group Sa Iloilo 4
Photo Source: Daily Guardian

Ang isang bahagi ng Covid-19 Assistance to Restart Enterprises (CARES) program na pinalawak ng Small Business Corporation, isang financial arm ng Department of Trade and Industry (DTI), sa MSMEs ay naibahagi para sa PCCI, dagdag niya.

Ang PCCI ay malapit na magkaron ng 100 mga kasapi sa Iloilo, halo ng mga malalaking kumpanya hanggang sa mga MSME.

Source: Philippine News Agency

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: