Press "Enter" to skip to content

Ginulo Ng Mga Nagpoprotesta Ang Quiapo Mass

MANILA – Ang National Capital Region Police Office (NCRPO) noong Martes ay ipinagtanggol ang mga miyembro ng Manila Police District (MPD) na nakumpiska ang mga placard at iba pang mga materyales sa protesta mula sa mga aktibista sa Quiapo Church noong Lunes Hulyo 27, sinabi nila na ginulo nila ang solemne ng Mass.

Panggugulo ng mga aktibista

Sabi ng Direktor ng NCRPO,

“Based on the report of MPD, I would like to clarify that the responding police officers received a report from church security officers that members of Akbayan Party List pulled out a placard and publicly displayed it which reads “IPAGLABAN ANG KALAYAAN! RESIST TERROR LAW!” during the Mass,” NCRPO director Maj. Gen. Debold Sinas said in a statement sent to reporters.

Ginulo Ng Mga Nagpoprotesta Ang Quiapo Mass 2
Photo Source: Inquirer.net

(Batay sa ulat ng MPD, nais kong linawin na ang tumugon na mga pulis ay nakatanggap ng ulat mula sa mga security security officer na ang mga miyembro ng Akbayan Party List ay kumuha ng isang placard at ipinakita ito sa publiko na bumabasa ng” IPAGLABAN ANG KALAYAAN! RESIST TERROR LAW! ” habang nag-mimisa, “sinabi ng direktor ng NCRPO na si Maj. Gen. Debold Sinas sa isang pahayag na ipinadala sa mga mamamahayag.)

Sa isang video na nakakalat sa social media, nakita ang mga opisyal ng pulisya na sinamsam ang mga placard at iba pang mga paraphernalia bilang bahagi ng tugon ng pulisya sa pagdiriwang ng isang Mass sa Quiapo Church bago ang oras ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Pagkagambala sa misa

Sinabi niya na ang eksena ay nakakagambala sa iba pang mga tagasimba sa loob ng simbahan, sa gayon, nakakaapekto ito sa solemne ng Misa habang ang iba pang mga miyembro ng pangkat ay nasa labas at inilalahad rin ang mga placard.

Diin ni Sinas,

“In its highest form, NCRPO respects human rights and freedom of speech. However, we would like to emphasize that we must observe the solemn celebration of the mass and find an appropriate place to air grievances,” Sinas stressed.

Ginulo Ng Mga Nagpoprotesta Ang Quiapo Mass 4
Photo Source: iOrbit News

(Sa pinakamataas na anyo nito, nirerespeto ng NCRPO ang mga karapatang pantao at kalayaan sa pagsasalita. Gayunpaman, nais naming bigyang-diin na dapat nating obserbahan ang solemne ng pagdiriwang ng misa at makahanap ng isang naaangkop na lugar sa mga hinaing ng mga reklamo)

Respeto at hangarin sa simbahan

Dagdag pa ni Sinas,

Sinas added that the police respect the church as a place of worship and will not tolerate deplorable acts that will disrupt the faithful’s right to hear the gospel.

(Iginagalang ng pulisya ang simbahan bilang isang lugar ng pagsamba at hindi magpapahintulot sa mga pagkakamali na makakasira sa totoo at tapat na pakinggan ang ebanghelyo.)

Ginulo Ng Mga Nagpoprotesta Ang Quiapo Mass 5
Photo Source: Philstar

Samantala, ang direktor ng MPD na si Brig. Gen. Rolando Miranda ay kinuwestiyon ang totoong hangarin ng mga nagprotesta na sangkot sa insidente.

Sabi ni Miranda sa wikang Filipino,

“If Akbayan’s intention is purely to hear Mass, they should neither have brought the anti-government placards inside the church nor taken out their placards while the Mass is ongoing. The church people were alarmed so they called the police,” Miranda said in Filipino.

(Kung ang hangarin ng Akbayan ay purong marinig ng Misa, hindi nila dapat dalhin ang mga anti-government na mga placard sa loob ng simbahan o kunin ang kanilang mga placards habang nagpapatuloy ang Misa. Naalarma ang mga tao sa simbahan kaya tinawag nila ang pulisya)

Ginulo Ng Mga Nagpoprotesta Ang Quiapo Mass 6
Photo Source: MSN

Sinabi rin niya,

He also said that the protesters have originally planned to do the same inside the Manila Cathedral.

Ang planong rally sa ibang simbahan

Sinabi rin niya na ang mga nagpoprotesta ay orihinal na nagplano na gawin ang parehong ito sa loob ng Manila Cathedral.

Ginulo Ng Mga Nagpoprotesta Ang Quiapo Mass 7
Photo Source: ABS-CBN News

Dagdag niya,

“The other parishioners were solemnly praying and they were surprised why there were people who are taking out their placards inside the church so we confiscated it. It was supposed to be held at the Manila Cathedral but the church refused to hold Mass for Senator Risa Hontiveros so they went to Quiapo,” he added.

(Ang iba pang mga parokyano ay taimtim na nananalangin at nagulat sila kung bakit may mga taong naglalagay ng kanilang mga placard sa loob ng simbahan kaya kinumpiska namin ito. Dapat itong gaganapin sa Manila Cathedral ngunit tumanggi ang simbahan na gaganapin ang Mass para kay Senador Risa Hontiveros kaya nagpunta sila sa Quiapo)

Paalala ni Pader

Noong Lunes, ang Quiapo Church parochial vicar Fr. Douglas Badong, pinaalalahanan na ang tapat ng simbahan ay isang lugar para sa Misas,mga panalangin at hindi para sa iba pang mga layunin tulad ng mga rally.

Source: PHILIPPINE NEWS AGENCY

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: