Press "Enter" to skip to content

Malawakang Pagtatanim Ng Bakawan Sa Bulacan, Sinimulan ng SMC

Sinimulan ng San Miguel Corporation (SMC) ang pagtatanim ng 25,000 mga bakawan sa 10 ektaryang lugar ng baybayin sa Hagonoy, Bulacan – ang una sa target na 190,000 mangrove na itatanim sa mahigit 76 ektarya sa Bulacan at Gitnang Luzon.

Pahayag ng San Miguel Corporation

Ang inisyatibo ay bahagi ng isang napakalaki at malawak na plano upang matugunan ang pangmatagalang pagbaha sa lalawigan, bago ang pagtatayo ng pinakabago at pinakamalaking internasyonal na gateway sa hilaga ng Metro Manila.

Sinabi ni SMC president Ramon Ang sa isang pahayag noong Miyerkules, Hulyo 29,

 “This project is a major component of our strategy to help solve flooding in Bulacan once and for all. Mangroves are essential to protect against flooding.”

(Ang proyektong ito ay isang pangunahing component ng aming istratehiya upang matulungan ang paglutas ng pagbaha sa Bulacan, once and for all. Mahalaga ang mga bakawan upang magprotekta laban sa pagbaha.)

Malawakang Pagtatanim Ng Bakawan Sa Bulacan, Sinimulan ng SMC 2
Photo Source: PhilNews

Sinabi ni Ang na ang pagsisikap ay bahagi ng mas malaking flood-mitigation strategy ng kumpanya para sa Bulacan, ang una ay ang PHP1-bilyong plano upang kalaykayin at linisin ang Tullahan-Tinajeros River system na nagsimula nang mas maaga sa taong ito.

Dagdag niya,

“But apart from cleaning and clearing major waterways, the planting of mangroves in strategic areas is also important because it acts as the first line of defense against inundation for those living along the shorelines, whenever there are storms or strong tides. They are also key to maintaining the marine eco-system and water quality, as they are a natural habitat for marine species.”

(Ngunit bukod sa paglilinis at pagpapalinaw ng mga pangunahing mga daanan ng tubig, mahalaga din ang pagtatanim ng mga bakawan sa mga strategic areas dahil ito ang nagsisilbing unang linya ng depensa laban sa pag-apaw para sa mga nakatira sa mga baybayin, tuwing may mga bagyo o malakas na tides. Ang mga ito ay susi din sa pagpapanatili ng marine eco-system at kalidad ng tubig, dahil sila ay isang likas na tirahan para sa mga species ng dagat.)

Unang hakbang sa proyekto

Sa Hagonoy, sinabi ni Ang, ang plano ay magtanim sa 10 ektarya ng baybayin sa Bgy. Tibaguin na may 25,000 punla ng bakawan upang makatulong na maprotektahan ang mga lokal mula sa mga baha na dala ng tag-ulan, pagbaha, at tubig na nagmula sa Pampanga.

Pinangunahan ni Hagonoy Mayor Raulito Manlapaz Sr. ang pagtatanim ng inisyal na 8,000 punla ng bakawan sa tatlong ektarya.

Ang susunod na aktibidad ng pagtatanim ay nakatakdang para sa Nobyembre, at lahat ng 10 ektarya ay inaasahang makumpleto sa taong ito.

Si Manlapaz ay sinamahan ng mga opisyal ng rehiyon ng Department of Environment and Natural Resources (DENR), iba pang mga pambansa at lokal na opisyal, mga kinatawan mula sa San Miguel Corporation, at mga boluntaryo.

Hagonoy, kabilang sa priority areas

DENR ang kumilala sa Hagonoy bilang isa sa mga priority areas para sa pagtatanim ng bakawan.

Malawakang Pagtatanim Ng Bakawan Sa Bulacan, Sinimulan ng SMC 4
Photo Source: Wikipedia

Sabi ni Ang,

“Hagonoy is one of the lowest-lying towns in Bulacan that perennially experience floods. But this is just the first of many areas. We are working with the DENR, who is helping us identify critical areas. The goal is to cover 76 hectares of coastal area all over Central Luzon, and plant a total of 190,000 mangrove saplings.”

(Ang Hagonoy ay isa sa mga pinakamababang namamalaging bayan sa Bulacan na laging nakakaranas ng baha. Ngunit ito lamang ang una sa maraming mga lugar. Nakikipagtulungan kami sa DENR, na tumutulong sa amin na malaman ang mga kritikal na lugar. Ang layunin ay upang maisama ang 76 ektarya ng baybayin sa buong Luzon, at magtanim ng kabuuang 190,000 mga punla ng bakawan.)

Source: Philippine News Agency

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: