Press "Enter" to skip to content

MECQ Travel Exemption, Inaabuso! – PNP

Matapos makatanggap ng ilang mga ulat ukol sa mga APOR o Authorized Persons Outside Residence na wala sa ayos ang paggamit ng kanilang mga travel exemption, ipinarating ni Lt. Gen. Guillermo Eleazar sa mga ito na huwag abusuhin ang ibinigay na pribilehiyo, at kasabay nito ay mas magiging mahigpit sila.

Ang pag-abuso sa travel exemption

Ayon sa mga ulat tungkol sa pag-abuso ng pribilehiyo, sinasabi na ang ibang mga APOR ay ginagamit ang kanilang exemption para sa mga paglabas ng bahay na hindi naman importante. Kabilang rito ang pag-alis papunta sa lugar na hindi naman konektado sa kanilang trabaho at pagpunta kahit saan at kahit kailan.

MECQ Travel Exemption, Inaabuso! - PNP 2
Photo Credit: Philstar

Ito ang dahilan kaya nais ng PNP na mas maging mahigpit sa pagbabanatay at sumunod ang mga tao sa mga batas ng pananatili sa bahay. Ayon kay PNP deputy chief for operations Lt. Gen. Guillermo Eleazar , ang mga pag-aabuso ng iba ay hindi patas doon sa mga sumusunod talaga at umaalis lamang kapag importante ang pupuntahan.

Ang mga kabilang sa APOR

Ang mga kabilang sa APOR o ang mga pinapayagan lumabas ay ang mga front-liner at ang mga tao na ang trabaho ay nabigyang pahintulot ng gobyerno na bumalik operasyon dahil naghahatid sila ng serbisyo para sa mga tao na nananatili lamang sa bahay.

“The main and only reason behind the exemption from community quarantine is for them to go to their places of work because the nature of their jobs is essential to provide the basic goods and services to our people under community quarantine, and for them to go back to their homes,” saad ni Eleazar

( “Ang pangunahing dahilan sa exemption sa community quarantine ay ang payagan silang pumunta sa kanilang pinagtatrabahuhan dahil ang trabaho nila ay imortante at nagbibigay serbiyo sa mga tao na nasa ilalim ng communtiy quarantine, at upang makauwi ulit sila sa kani-kanilang mga tahanan”)

Ang mga kabilang ay maaaring magbigay ng identification card mula sa Inter-Agency Task Force (IATF) o kaya naman ay mag pakita ng pruweba ng pagiging empleyado o ang kanilang company ID.

Ang gagawing solusyon

Bilang solusyon ipinautos ni Lt. Gen. Guillermo Eleazar sa mga lokal na pulis commander na maging stikto sa pagmamando ng kani-kanilang mga checkpoint upang maiwasan ang sagutan at mahigpitan ang mga residente sa pagpunta ng ibang border.

MECQ Travel Exemption, Inaabuso! - PNP 4
Photo Credit: ABS-CBN News

Dahil ang MECQ ay pangalawa sa pinakamahigpit na lockdown, susuriin mabuti ng mga nasa checkpoint ang ipinapakita na dokumento, lalo na ang tinarahan ng nagbigay at ang lugar ng pinagtatrabahuhan upang masiguro na importante ang pupuntahan.

Source: Philstar

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: