Browse By

Memo ng DepEd Tungkol Sa Pilot Implementation At Expansion Ng Face-To-Face Classes, Nilabas Na

Nitong Lunes, Oktubre 19, 2021, ang Department of Education (DepEd) ay naglabas ng isang memorandum hinggil sa paghahanda para sa pilot run ng face to face classes na itinakdang magsimula sa Nobyembre 15, 2021. Ayon sa DepEd Memorandum No. 071, serye ng 2021, ang lahat ng mga pampublikong paaralan ay magsasagawa ng “self-assessment” sa pamamagitan ng School Safety Assessment Tool (SSAT) ” sa paghahanda para sa kanilang expansion phase and pagtransisyon sa new normal na face-to-face.” Inatasan din ang mga Supervisor ng Schools Division na pangasiwaan ang SSAT sa kanilang mga lugar na nasasakupan at matukoy ang kahandaan ng mga paaralan batay sa resulta ng pagsusuri.

Photo Credits: Philippine Star Facebook

Pilot schools, pinaghahanda na

Dagdag sa memorandum na ang kinilalang 59 na mga “pilot schools” ay magsasagawa ng paghahanda para sa pagsisimula ng face-to-face classes sa Nobyembre 15, 2021,”. Para naman sa mga pribadong institusyong nagbabalak maisama sa 20 pilot schools, dapat isumite ng mga tagapangasiwa ng paaralan ito ang kanilang mga kinakailangan – liham ng hangarin (letter of intent), iminungkahing plano sa pagpapatupad (proposed implementation plan), plano na maaaring mangyari (contingency plan), at accomplished SSAT- sa Opisina ng Regional Director na hindi lalampas sa Oktubre 22.

Photo Credits: DepEd Tayo Facebook

Face to face ng private schools papayagan din ngunit may mga kundisyon

Samantala, ang mga International Schools dahil na din sa kanilang kakayahang magpatupad ng mga face-to-face classes, ay pinapayagang magpatupad ng “face-to-face classes” sa labas ng 120 pilot schools, alinsunod sa kasunduang sila ay magpapasailalim sa pagsusuri ng kanilang plano. Magsusumite sila ng isang panukala sa kung paano nila planong ipatupad ang mga ito.at susuriin ito ng DepEd at ng DOH at aaprubahan ng pandemic task force ng gobyerno.

Photo Credits: University of the Philippines Integrated School Facebook

Pagbabakuna sa mga guro, pag-iigtingin

“Once approved, they can commence face-to-face classes and assume full responsibility and accountability. They shall be required to secure LGU concurrence and parent’s consent.” (“Kapag naaprubahan, maaari silang magsimula nang harapan na mga klase at kunin ang buong responsibilidad at pananagutan. Hihilingin sa kanila na siguruhin ang pagsang-ayon ng LGU at pahintulot ng magulang.”

-Department of Education (DepEd) Memo, Oktubre 19, 2021

Sinabi rin sa dokumento na ang DepEd at ang National Task Force sa COVID-19 ay sumang-ayon na bilisan ang pagbabakuna ng mga guro at tauhan ng paaralan.

Photo Credits: DepEd Tayo Facebook

Source: CNN PHILIPPINES

Leave a Reply

Your email address will not be published.