Press "Enter" to skip to content

Mga Lay Ministers Ng Simbahang Katoliko Pinayagan Nang Magsagawa Ng Kasal

Magpapakasal ka ba at Katoliko? at walang available na pari sa petsa na gawin ang inyong kasal sa iyong irog? No problem! Dahil si Brother mula sa mga Lay Minister ay pwede nang magkasal! Iyan ang sabi ng Vatican.

Walang pari, walang problema

Isang dokumento galing sa Holy See office for clergy ng Vatican, ang nag sabi na pinapayagan nila ang mga Catholic lay ministers na magsagawa ng pagkasal o marriage rites. Ang pagpapahintulot ay ibibigay lamang kung walang pari o deacon na gagawa nito.

Mga Lay Ministers Ng Simbahang Katoliko Pinayagan Nang Magsagawa Ng Kasal 2
Photo Credits: Christ The King Parish

Dagdag ito sa mga pwedeng gawin ng mga lay ministers. Ang bagong direktiba ay malaking tulong sa pagsulong ng katolisismo dahil may gagawa na sa mga maraming gawain ng mga pari.

Tanging pinagbawal

Pero nilinaw ng Vatican na ang pagbibigay ng sermon sa misa ay mananatiling responsibilidad ng pari. At hindi pwede ang sinumang religious member ng simbahan, kahit madre pa man. Bagay na sinaway ng mga grupo ng kababaihan dahil maypagkasexist ang pananaw na ito.

Mga Lay Ministers Ng Simbahang Katoliko Pinayagan Nang Magsagawa Ng Kasal 3
Photo Credits: Philippine News Agency

Saad ng dokumento galing sa Vatican,

” The local bishop, using his “prudent judgment,” may entrust to lay faithful in “exceptional circumstances”—such duties including celebrating funeral rites, administering baptism, assisting at marriages—with the Holy Sea’s permission—and preaching in a Church in case of need.”

Maging aktibo, kakulangan

Sa ganito ding hakbang, nakikita ng simbahan, na maaring rason na mas lalo pang maging aktibo ang mga meyembro dahil parte sila sa mga gumagawa at bumubuo ng kanilang mga parokya.

Mga Lay Ministers Ng Simbahang Katoliko Pinayagan Nang Magsagawa Ng Kasal 4
Photo Credits: Agencia EFE

Progresibo at bukas ang simbahang Katoliko sa pagtugon sa kakulangan ng mga kaparian, kaya aktibo sila sa mga makabagong approach sa pagtugon nito. Gaya ng pagtanggap ng mga biyudo at may edad na maging pari. Ito ay totoong nangyari sa buhay ni Rev. Lamberto Ramos, na inordinahan noong 2018 sa Manila.

Bukas na liderato

Sa likod nito, maraming tumuligsa sa Santo Papa, na si Pope Francis, dahil sa kanyang pagkabukas sa mga kontrobersiya gaya ng homosexuality, pagdinig ng posibibilidad na maging deacon ang mga babae, mag asawa ang mga kaparian, at ang pagtanggap ng mga may edad at biyudo bilang pari.

Mga Lay Ministers Ng Simbahang Katoliko Pinayagan Nang Magsagawa Ng Kasal 5
Photo Credits : Express UK

Binuksan ng Santo Papa ang pintuan sa mga elderly widows na maging pari para matugunan ang matinding shortage ng mga pari sa malalayong lugar sa Amazon. Kaya ginawa ng simbahan ang pag-ordina ng mga“viri probati,” or men of proven character.

Source: Business Mirror

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: