Press "Enter" to skip to content

NCIP Sinuri Ang Sitwasyon Ng Mga Pamayanan Ng IP Sa Gitna Ng Pandemya

MANILA – Sinusuri ng National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) ang kalagayan ng mga Indigenous Cultural Communities (ICC) at Indigenous Peoples (IP) lalo na ang bansa ay nakikipaglaban sa nagngangalit na coronavirus pandemic.

Ang pagdiriwang ng mga katutubo

Si NCIP Chairperson Allen Capuyan, sa kanyang mensahe sa online na pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Day noong Linggo, sinabi niya na dumadalaw siya sa iba’t ibang mga komunidad ng IP sa Mindanao upang personal na suriin ang kanilang mga pangangailangan.

NCIP Sinuri Ang Sitwasyon Ng Mga Pamayanan Ng IP Sa Gitna Ng Pandemya 2
Photo Source: Philippine News Agency

Ani niya,

“Today is also the day seven of my Mindanao sortie for the purpose of giving the hand information on how our ICC and IP are coping with the pandemic and at the same time assess our responses to food security concerns,”.

(Ngayon din ang aking ika-pitong araw sa mga taga-Mindanao para sa layunin na ibigay ang impormasyon sa kamay kung paano nakakaranas ang ating ICC at IP ng pandemya at sa parehong oras masuri ang aming mga tugon sa mga alalahanin sa seguridad ng pagkain).

Alalahanin ng mga indigenous people

Hinikayat rin ni Capuyan ang lahat na lumahok sa pagdiriwang bilang pagkilala sa mga IP, dahil target niya na bisitahin ang 120 na mga lugar sa bansa sa loob ng dalawang buwan at makipag-usap sa mga pinuno ng IP at matatanda upang malaman ang kanilang sitwasyon at suriin kung paano makakatulong ang mga ito sa gobyerno.

Kabilang sa kasalukuyang mga alalahanin ng iba’t ibang mga pangkat ng IP sa bansa ay ang pagkain, kaligtasan, at ang mga isyu sa kanilang domain ng ninuno.

Upang matulungan ang NCIP sa pagsuporta sa mga pamayanan ng IP, ang Kagawaran ng Agrikultura ay nagbigay ng isang katiyakan na patuloy itong susuportahan.

Ang mga programa, proyekto, at aktibidad ng NCIP dahil nagtalaga ito ng isang badyet para sa mga IP sa kanilang domain ng ninuno.

Pagbibigay ng mga pangkabuhayan

Sinabi ni Agriculture Secretary William Dar sa isang mensahe,

Said his department “aims to provide a livelihood to IPs, increase their income, and improve their living conditions”.

(Ang kanyang kagawaran ay “naglalayong magbigay ng kabuhayan sa mga IP, dagdagan ang kanilang kita, at pagbutihin ang kanilang mga kondisyon sa pamumuhay).

NCIP Sinuri Ang Sitwasyon Ng Mga Pamayanan Ng IP Sa Gitna Ng Pandemya 4
Photo Source: ABS-CBN News

Sinabi niya na naaayon sa pangitain ni Pangulong Rodrigo Duterte na itaas ang ekonomiya ng bansa sa maraming mga inisyatibo, kasama na ang pagtugon sa mga pangangailangan ng sektor ng IP.

Ani niya,

“It intends to transform agricultural chance of this domain into food production areas. The department has committed to increasing the growth of these agricultural areas by two percent annually”.

(Nilalayon nitong baguhin ang pagkakataon ng agrikultura ng domain na ito sa mga lugar ng paggawa ng pagkain. Ang departamento ay nakatuon sa pagtaas at paglago ng mga agrikultura sa lugar na ito ng dalawang porsyento taun-taon).

Kasiyahan sa gitna ng pandemya

Habang ang pambansang araw ng IP ay ipinagdiwang online sa kauna-unahang pagkakataon, iba’t ibang mga komunidad ng kulturang IP sa buong bansa mula Luzon hanggang Mindanao ang lumahok at ipinakita ang kanilang mayamang kultura sa pamamagitan ng mga pag-awit, pag-kanta, at sayaw.

NCIP Sinuri Ang Sitwasyon Ng Mga Pamayanan Ng IP Sa Gitna Ng Pandemya 5
Photo Source: Wikipedia

Kabilang sa mga highlight ng pagdiriwang ay kasama ang pag-awit at panalangin ng Eru-manen Menuvu IP na pangkat mula sa ancestral domain ng Bentangan, Carmen Cotabato sa pamamagitan ng kanilang “Ulahingan”, upang iwanan ang pandemang dinala ng Covid-19.

Ibinahagi din ng mga pinuno ng IP na kinaya nila ang pandemya sa pamamagitan ng mga kilos ng “bayanihan” na likas sa bawat tribo na ginagawang nila bilang isang matatag na pamayanan, ang mga IP’s Indigenous Knowledge Systems and Practices (IKSPs), at sa pamamagitan ng iba’t ibang tulong na ibinigay ng pamahalaan

NCIP Sinuri Ang Sitwasyon Ng Mga Pamayanan Ng IP Sa Gitna Ng Pandemya 6
Photo Source: Flickr

Source: PHILIPINE NEWS AGENCY

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: