Press "Enter" to skip to content

NorMin Naghahanda Na Muling Buksan Ang Industriya Ng Turismo

MANILA – Nakahanda ang Northern Mindanao upang mabuksan muli ang industriya ng turismo ng rehiyon sa mga lokal na turista sa gitna ng umiiral na sakit na coronavirus 2019 (Covid-19) pandemya.

Planong pagbubukas muli sa turismo

Binigyang diin ng Department of Tourism (DOT) Northern Mindanao Director na si May Salvaña-Unchuan ang kahalagahan ng pagsunod sa minimum na pamantayan sa kalusugan bago pinahihintulutan ang mga establisimiyento ng turismo.

NorMin Naghahanda Na Muling Buksan Ang Industriya Ng Turismo 2
Photo Source: Philippine Information Agency

Aniya sa isang yugto ng CORDS-10 podcast noong Sabado,

In the entire region, even in the LGUs, they are implementing minimum health standards”.

(Sa buong region, ang mga (local government units) LGU’s din ay mahigpit na pinapatupad ang minimum health standards).

Pagsunod mga protocol

Sinabi niya na ang pag-obserba ng mga minimum na protocol sa kalusugan ay titiyakin hindi lamang ang kaligtasan ng mga turista, kundi pati na rin sa mga empleyado.

Sabi niya,

“In order for us to rise up, we need to comply with the minimum health standards so that everybody will be safe,”.

(Upang tumaas tayo, kailangan nating sumunod sa pinakamababang pamantayan sa kalusugan upang ang lahat ay ligtas).

NorMin Naghahanda Na Muling Buksan Ang Industriya Ng Turismo 3
Photo Source: CDODev

Gayunpaman, inamin din niya na ang pinakamalaking hamon ay namamalagi sa pagpapanumbalik ng tiwala ng mga turista sa paglalakbay habang ang mga kaso ng Covid-19 ay patuloy na tataas.

Ani niya,

“We cannot prevent people from being afraid to travel. But by showing them that all of these establishments have been complying with the new normal showing them why, what’s the cause. Okay, maybe we can venture out in the places where people are really implementing these in the establishments,”.

(Hindi natin maalis na matakot na mag-travel ang mga tao ,nakita naman nila kung bakit, ano talaga ang sanhi nito. Okay, marahil maaari naming makipagsapalaran sa mga lugar kung saan talagang ipinatutupad ito ng mga tao sa mga establisimiyento).

Panghihikayat muli sa mga turista

Upang matugunan ito, sinabi niya ang Northern Mindanao ay nagsimulang lumikha ng nilalaman ng video sa kung paano naghahanda ang mga establisimiyento ng turismo para sa bagong normal.

Sabi niya,

“I think it’s building the confidence of our tourists to make their plans and travel again. Still even with the pandemic we’ve been busy trying to show our beautiful sites and campaigning for our travel tomorrow. You know, let’s travel when it’s safe already,”.

(Sa palagay ko ang pagbuo ng tiwala ng aming mga turista upang gawin ang kanilang mga plano at muling paglalakbay. Pa rin kahit na sa pandemya ay abala kami sa pagsubok na maipakita ang aming magagandang site at nangangampanya para sa aming paglalakbay bukas. Alam mo, maglalakbay tayo kung ligtas na).

Ayon kay Salvaña-Unchuan,

Northern Mindanao is paying special attention to “special tourism projects” amid plans to reinvigorate the tourism industry when the Covid-19 situation improves.

(Ang Northern Mindanao ay binibigyang pansin ang “mga espesyal na proyekto sa turismo” sa gitna ng mga plano upang mapalakas ang industriya ng turismo kapag ang sitwasyon ng Covid-19).

Ang mga naudlot na proyekto

Ang isa sa mga proyektong ito ay ang hot air balloon at aerial display turismo sa Manolo Fortich, Bukidnon, na inaasahang mag-kick off noong Mayo, ngunit ipinagpaliban sa susunod na taon.

Ang Misamis Occidental, aniya, ay nag-aalok ng dalawang oras na paglalakbay sa ilog na may iba’t ibang mga hinto.

NorMin Naghahanda Na Muling Buksan Ang Industriya Ng Turismo 5
Photo Source: Travel Trilogy

Ang turismo ng pananampalataya ay dumadaing sa paglalakbay sa banal na mga lugar sa lugar ng pamana, idinagdag niya.

Tulad ng para sa dive tourism, sinabi niya na ang Camiguin ay ang number one dive tourism site sa Northern Mindanao, na sinusundan ng Misamis Oriental.

Ang epekto ng kasalukuyang krisis

Habang ang krisis sa kalusugan ay labis na nakakaapekto sa industriya ng turismo, si Salvaña-Unchuan ay nagpahayag ng pag-asa na ang mga lokal na pamahalaan ay magpapatuloy na ipakita ang mga lokal na turista na “okay na maglakbay” hangga’t sinusunod ang pag-iingat sa kalusugan at kaligtasan.

Sabi niya,

“When they see that the establishments are also conforming, then I think later on when the restrictions are lifted, people will actually venture out,” she said.

(Kapag nakita nila na ang mga establisimiyento ay umaayon din, pagkatapos ay sa tingin ko sa ibang pagkakataon kapag ang mga paghihigpit ay itinaas, ang mga tao ay talagang makipagsapalaran).

Source: PHILIPPINE NEWS AGENCY

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: