Press "Enter" to skip to content

P13-M Tulong Mula Sa DAR, Nakuha Ng Mga Magsasaka Sa Isang Bayan Sa North Cotabato

Mahigit sa 1,190 na farmer-beneficiaries sa bayan ng pagsasaka ng Banisilan sa North Cotabato ay inaasahan na makikinabang mula sa agricultural augmentation inputs mula sa Department of Agrarian Reform (DAR) na pinamahagi nitong Miyerkules, Hulyo 22.

Mga natanggap na tulong

Si Reynaldo Anfone, provincial agrarian reform officer, sinabi na ang pamamahagi ay naisagawa sa pamamagitan ng DAR’s Mindanao Sustainable Agrarian and Agriculture Development (MinSAAD) Project na may pinagsama-samang halagang umabot ng halos PHP13 milyon.

Sinabi ni Anfone na ang mga input sa anyo ng mga punla at pataba ay bahagi ng Agricultural Production Intensification and Expension of Agro-Forestry and Agribusiness Crops Program sa ilalim ng tatlong sub-projects ng DAR-MinSAAD Project.

P13-M Tulong Mula Sa DAR, Nakuha Ng Mga Magsasaka Sa Isang Bayan Sa North Cotabato 2
Photo Source: NDBC News

Sabi pa niya,

“These three sub-projects include the rubber, coffee and cacao production, processing and marketing being implemented in 15 barangays of Banisilan.”

(Ang tatlong sub-projects ay kinabibilangan ng goma, kape at cacao production, processing at marketing na ipinatupad sa 15 na mga barangay ng Banisilan.)

Pagdami at paglaki ng produksiyon

Sinabi niya na ang mga magsasaka ay nakatanggap ng 166,400 rubber tree seedlings, 240,000 mga punla ng kape, 120,000 mga punla ng cacao, at 1,600 sako ng mga pataba.

P13-M Tulong Mula Sa DAR, Nakuha Ng Mga Magsasaka Sa Isang Bayan Sa North Cotabato 3
Photo Source: NDBC News

Dagdag pa niya,

“We are looking forward to an additional 400 hectares for rubber, 400 hectares for coffee, and 200 hectares for cacao to be planted by these seedlings. Making an additional 1,000 hectares productive, we are expecting that farmers in Banisilan will increase their productivity and income to uplift their lives from poverty.”

(Inaasahan namin ang karagdagang 400 ektarya para sa goma, 400 ektarya para sa kape, at 200 ektarya para sa cacao na pagtataniman ng mga punla. Kung gagawing produktibo ang karagdagagng 1,000 ektarya, inaasahan namin na madaragdagan ng mga magsasaka sa Banisilan ang kanilang pagiging produktibo at kita upang maiahon ang kanilang buhay mula sa kahirapan.)

Sinabi niya na ang famer-benificiaries ng Banisilan na nakikinabang sa pamamagitan ng kani-kanilang mga organisasyon ay makikinabang din sa karagdagang mga interbensyon ng agrikultura.

Ito ay sa pamamagitan ng pagbuo ng mga karagdagang mapagkukunan sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga karagdagang nursery o pagpapalaki ng kanilang mga nursery na dinisenyo bilang isang negosyo.

Pasasalamat dahil sa proyekto

Si North Cotabato Governor Nancy Catamco, na nagsilbing panauhing pandangal sa dispersal program, ay nanumpa na magbibigay ng higit pang mga interbensyon, kung kinakailangan, para madama ng mga benepisyaryo na ang gobyerno ay kumakalinga sa kanila.

P13-M Tulong Mula Sa DAR, Nakuha Ng Mga Magsasaka Sa Isang Bayan Sa North Cotabato 4
Photo Source: Wikipedia

Sabi niya,

“You have to sustain this project since this was entrusted to you among other potential beneficiaries in Banisilan.”

(Kailangan niyong mapanatili ang proyektong ito dahil ipinagkatiwala ito sa iyo kaysa sa iba pang mga potensyal na benepisyaryo sa Banisilan.)

Isang miyembro ng mga proponent organization, si George Molina ng Banisilan Rubber Farmers ARB cooperative, ay nagpasalamat sa DAR at sa gobernador para sa tulong.

Sabi ni Molina,

“We are fortunate to receive the additional rubber seedlings from DAR-MinSAAD Project. More members of our cooperative will be happy to expand production areas because of the rubber processing plant given us through the project.”

(Masuwerte kaming makatanggap ng karagdagang mga punla ng goma mula sa DAR-MinSAAD Project. Marami pang mga miyembro ng aming kooperatiba ang maligaya na palawakin ang mga lugar ng produksiyon dahil rubber processing plant na ibinigay sa amin sa pamamagitan ng proyekto.)

Source: Philippine News Agency

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: