Press "Enter" to skip to content

P157M, Nalikha Ng Coca-Cola At Mga Kasosyo Para Sa Mga Sari-sari Store, Karinderya

Ang Coca-Cola Philippines ay nakipagtulungan sa Department of Trade and Industry (DTI) at dalawang microfinance institution upang maglaan at mamahagi ng P157 milyon na pondo sa higit sa 15,000 mga retailers. Sila ang mga negosyong naapektuhan ng COVID-19 pandemic at ng community quarantine.

Ang ReSTART Project

P157M, Nalikha Ng Coca-Cola At Mga Kasosyo Para Sa Mga Sari-sari Store, Karinderya 2
Photo Source: MSN

Sa isang pahayag noong Huwebes, Hulyo 16, sinabi ng Coca-Cola, kasama ang DTI, ASA Philippines Foundation Inc. (ASA), at Alalay sa Kaunlaran Microfinance Social Development Inc. (ASKMSDI), itinatag nila ang ReSTART o Rebuilding Sari-Sari Stores Through Access to Resources and Trade program.

Nilalayon nitong ipakilala ang kailangang kapital at resources sa pamamagitan ng P10,000 loan packages sa mga micro, small, at medium enterprise (MSMEs), lalo na ang mga sari-sari store at karinderya. Ito ay upang tulungan silang bumalik at mapanatili ang ligtas ang kanilang operation sa gitna ng pandemya.

Ang ASA at ASKMSDI na mga fund managers ay gagampanan ang paghahatid ng pondo sa mga target na benepisyaryo.

Ang loan package ay binubuo ng 60% goods and products at 40% cash, na may hanggang sa four loan cycle na may 0% hanggang 0.5% na service fee na mai-avail.

Ang tulong ng Coca-Cola

Sinabi ni Coca-Cola na magbibigay din sila ng “Safe Store” kit para sa COVID-19 transmission prevention – na binubuo ng storefront plastic cover, reusable face mask, face shield, at change / counter tray.

P157M, Nalikha Ng Coca-Cola At Mga Kasosyo Para Sa Mga Sari-sari Store, Karinderya 3
Photo Source: Campaign Brief Asia

Sabi ng Coca-Cola Philippines president and general manager Winn Everheart,

“Coca-Cola recognizes the significant role that micro-retailers play in helping sustain the Philippine economy and our business. For the past decade, we have been supporting partner sari-sari store owners through a holistic economic empowerment program; and we are determined to continue investing in them in the long run.”

(Kinikilala ng Coca-Cola ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga micro-retailers upang makatulong na mapanatili ang ekonomiya ng Pilipinas at ang aming negosyo. Sa nakaraang dekada, sinusuportahan namin ang mga may-ari ng sari-sari store sa pamamagitan ng isang holistic economic empowerment program; at determinado kami na magpapatuloy sa pamumuhunan sa kanila sa katagalan.)

Dagdag pa niya,

“This ongoing crisis does not change that commitment; rather it pushes us even to go beyond, ramping-up our support toward helping each other fuel the economy toward recovery—for their growth is the nation’s growth, too.”

(Ang nangyayaring krisis na ito ay hindi mababago ang pangako na iyon; sa halip ay pinipilit tayo gumawa ng higit pa, bumuo ng suporta sa pagtulong sa bawat isa na nagpapatakbo ng ekonomiya patungo sa pagbangon – sapagkat ang kanilang pag-unlad ay ang pag-unlad din ng bansa.)

Pahayag ng DTI

Isang rapid retailers assessment ang isinagawa ng Philippine Association of Stores and Carinderia Owners (PASCO) mula Marso hanggang Abril ng taong ito ay nagpakita ito na 42% ng mga sari-sari store at 75% ng mga carinderia ang napilitang magsara.

Isinaad din nito na hanggang sa 49% ng mga ito ang nakaranas ng mga paghihirap sa pagbili ng goods para ibenta, habang ang 44% sa kanila ay biglang bumagsak ang operasyon ng negosyo ng hanggang sa 90%.

P157M, Nalikha Ng Coca-Cola At Mga Kasosyo Para Sa Mga Sari-sari Store, Karinderya 4
Photo Source: Wikipedia

Sabi ni Trade Secretary Ramon Lopez,

“Strengthening micro-businesses is one of the priority interventions of DTI, and the ReSTART program will be of great significance and of far-reaching benefit to our micro-entrepreneurs.”

(Ang pagpapalakas ng mga micro-business ay isa sa mga pangunahing interbensyon ng DTI, at ang programang ReSTART ay magiging malaking kabuluhan at isang far-reaching benefit sa ating mga micro-entrepreneurs.)

Dagdag, pa niya,

“Through the program components and their objectives, ReSTART will translate to the continuous recovery of the thousands of affected community-based micro-retailers, and in turn, to their employees and the general community around them.”

(Sa pamamagitan ng mga program components at kanilang mga layunin, isasagawa ng ReSTART ang patuloy na pagbawi ng libu-libong mga apektadong community-based micro-retailer, at pati naman sa kanilang mga empleyado at general community sa paligid nila.)

Source: GMA News

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: