Press "Enter" to skip to content

P200-K, Binigay Ng MinDA Sa Mga Bamboo Face Shield Maker

Ang Mindanao Development Authority (MinDA) ay nagbigay ng tulong sa pinansiyal na PHP200,000 sa isang pangkat ng mga magsasaka ng Cotabato sa bayan ng M’lang na gumagawa ng mga face shield na gawa sa kawayan.

Pagbibigay suporta

Sa isang pahayag noong Martes, Agosto 11, sinabi ni MinDA Secretary Emmanuel Piñol na nagpasya ang ahensya na magbigay ng suporta sa grupo kasunod ng pagdami ng mga order na dumating dahil sa kanyang Facebook post na nagsusulong ng produktong lokal.

P200-K, Binigay Ng MinDA Sa Mga Bamboo Face Shield Maker 2
Photo Source: Wikipedia

Sabi ni Piñol,

“During a Management Committee meeting of the MinDA, my proposal to provide the farmers the financial assistance to be taken from the savings of the different offices to buy tools and work tables was supported by all the members of the ManCom.”

(Sa isang pulong ng Management Committee ng MinDA, ang mungkahi ko na magbigay ng tulong sa mga magsasaka mula sa savings ng iba’t ibang mga tanggapan upang bumili ng tools at mga work tables ay suportado ng lahat ng mga miyembro ng ManCom.)

Dagdag pa niya,

“In a dramatic show of admiration at the resilience of the farmers in times of crisis, netizens lapped up the social media post on the unique Bamboo Face Shield with readership reaching 7 million in a little over 24 hours.”

(Sa isang dramatikong pagpapakita ng paghanga sa pagiging matatag ng mga magsasaka sa mga oras ng krisis, dinumog ng mga netizens ang post ng social media sa natatanging Bamboo Face Shield na may readership na umaabot ng 7 milyon sa humigit kumulamg sa 24 na oras.)

Face shield bilang kabuhayan

Ang face shield ay dinisenyo ni Junroe Barrios, isang inhinyero ng agrikultura mula sa M’lang na humingi ng tulong ng isang dating opisyal ng Department of Trade and Industry (DTI) na si Manuel Jayme upang mabuo ang kanilang produkto.

Ang mga magsasaka, na kabilang sa Central Mindanao Green Workers Association at lahat ng nagtatrabaho sa bahay, ay humingi ng suporta sa MinDA noong nakaraang linggo.

Sabi pa ni Piñol,

“As of Aug. 10, the farmers were swamped with orders from all over the country, including resellers who jacked up the price by almost 150 percent.”

(Hanggang nitong Agosto 10, ang mga magsasaka ay binaha ng mga order mula sa buong bansa, kabilang ang mga reseller na tinaas ang presyo ng halos 150 porsyento.

Idinagdag niya na nagpasya si Jayme na putulin ang marketing and distributorship arrangements sa mga interesadong grupo upang mapanatili ang presyo sa PHP80 bawat piraso.

Ang delivery sa mga lugar sa labas ng Mindanao, ang presyo ay maaaring sa PHP95.00 bawat piraso upang isama ang bayad sa delivery.

Tulong ng programa

Sinabi ni Piñol na ang MinDA, sa pamamagitan ng MinDATienda Program, maiuugnay ang mga magsasaka sa mga malalaking kumpanya para sa malalaking orders upang mapadali ang pagdeliver ng mga bamboo face shield.

Sabi niya,

“The program is expected to provide jobs for people in Mindanao where bamboo is widely grown and income for the farmers.”

(Inaasahan ang programa na magbigay ng trabaho para sa mga tao sa Mindanao kung saan ang kawayan ay malawak na pinapatubo at kita para sa mga magsasaka.)

Source: Philippine News Agency

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: