Press "Enter" to skip to content

Pagbaba Ng Bandila Bilang Paggalang Sa Mga Nasawing Frontliners

BACOLOD CITY – Hiniling ng isang mambabatas sa Negros Occidental na ang lokal na punong ehekutibo na paliparin ang watawat ng Pilipinas sa kalahating palo sa kani-kanilang bayan at lungsod sa distrito upang bigyang-puri ang mga nalagas na frontliners ng medikal sa upang labanan ang sa sakit na coronavirus 2019 (Covid- 19).

Pagpaparangal sa mga bayani

Ang pangatlong Discrict Rep na si Jose Francisco Benitez, sa isang pahayag noong Miyerkules, sinabi nito na parangalan ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na nagbanta sa kanilang buhay.

Upang magbigay ng sapat na pangangalaga sa mga pasyente at matugunan ang patuloy na pangangailangan sa kalusugan sa gitna ng pandemya.

Pagbaba Ng Bandila Bilang Paggalang Sa Mga Nasawing Frontliners 2
Photo Source: Philippine News Agency

Ani niya,

“We, the people of Negros Occidental have always shown solidarity with our countrymen in times of crisis. We rise in the face of adversity, and we share and shine our light through this small act of honoring our fallen heroes,”.

(Kami, ang mga tao ng Negros Occidental ay palaging nagpakita ng pagkakaisa sa ating mga kababayan sa panahon ng krisis. Bumangon tayo sa harap ng kahirapan, at ibinabahagi at pinagniningning namin ang aming ilaw sa maliit na gawaing ito bilang paggalang sa ating mga nalagas na bayani).

Ang paglaban ng mga healthworkers

Sa pagbanggit ng mga numero mula sa Department of Health(DOH) hanggang Agosto 9, sinabi ni Benitez na 39 na mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan sa buong bansa ang sumuko sa Covid-19, at 5,551 ang nag positibo.

Hanggang Agosto 8, ilang 18 sa mga front-line na manggagawa sa Negros Occidental ang nahawahan ng virus.

Pagbaba Ng Bandila Bilang Paggalang Sa Mga Nasawing Frontliners 3
Photo Source: Press Reader

Sabi ni Benitez,

“Despite the threat to their own health, they continue to fulfill their duty in our war against the virus. For this, we as a nation are eternally grateful for their service and sacrifice,”.

(Sa kabila ng pagbabanta sa kanilang sariling kalusugan, patuloy nilang tinutupad ang kanilang tungkulin sa ating giyera laban sa virus. Para sa mga ito, kami bilang isang bansa ay walang hanggang nagpapasalamat sa kanilang paglilingkod at sakripisyo).

Kaonting pagtulong sa mga manggagawa

Hinikayat din ng mambabatas ang publiko na magpakita ng pagkakaisa sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng pag-obserba ng mga protocol sa kalusugan.

Sinabi niya,

“Let us observe proper hygiene, follow physical distancing protocols and avoid crowds as much as possible to deprive the virus of new hosts to multiply, decrease the threat to our loved ones with risk factors, and alleviate the pressure to our front-liners,”.

(Pagmasdan natin ang wastong kalinisan, sundin ang mga pisikal na protocol ng paglayo at iwasan ang karamihan sa mga tao hangga’t maaari upang maalis ang virus ng mga bagong host upang madami, bawasan ang banta sa ating mga mahal sa buhay na may mga kadahilanan ng peligro, at maibsan ang presyon sa ating mga front-liners).

Pagpapalipad ng watawat ng Pilipinas

Samantala, ang kapatid ni Benitez at hinalinhan na si Alfredo Benitez ay nanawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte na magdeklara ng isang pambansang panahon ng pagdadalamhati sa isang buwan, mula Agosto 17 hanggang Setyembre 18, para sa mga nalagas na healthcare workers.

Pagbaba Ng Bandila Bilang Paggalang Sa Mga Nasawing Frontliners 5
Photo Source: Daily Guardian

Ang dating kongresista, na si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson na tagapayo sa mga bagay na pang-ekonomiya, sinabi ang pagpapalipad ng watawat ng Pilipinas sa lahat ng mga pampublikong tanggapan sa panahon ay isang taimtim na kilos na kilalanin ang mga sakripisyo ng mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan.

Source: PHILIPPINE NEWS AGENCY

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: