Press "Enter" to skip to content

Pandaigdigang Kampanya Kontra Human Tr4fficking, Suportado Ng Iloilo City

Hinihimok ng pamahalaan ng lungsod ng Ilo Ilo ang publiko na magsuot ng asul sa Huwebes upang ipakita ang suporta sa pandaigdigang kampanya laban sa human trafficking.

Pahayag ng pagsuporta

Nagpahayag ng suporta si Mayor Jerry Treñas sa kampanya sa flag-raising ceremony na ginanap sa Plaza Libertad nitong Lunes, Hulyo 27.

Pandaigdigang Kampanya Kontra Human Tr4fficking, Suportado Ng Iloilo City 2
Photo Source: Panay News

Sabi ni Treñas sa kanyang commitment na nilagdaan para sa World Day Against Human Trafficking, na nagsusulong din ng “Blue Heart” Campaign,

“We denounced modern-day slavery, a crime against humanity. We acknowledged that collectively, we have this awareness, opportunity, power, and means to end slavery. Thus we pledge to work together in our lifetime to free the enslaved and restore the future of the trafficked.”

(Tinatanggihan namin ang modernong-araw na pagkaalipin, isang krimen laban sa sangkatauhan. Kinilala namin na sama-sama, mayroon kaming kamalayan, pagkakataon, kapangyarihan, at paraan upang wakasan ang pagkaalipin. Sa gayon, ipinangako namin na magtulungan sa aming buhay upang palayain ang pagkaalipin at ibalik ang kinabukasan ng na-traffick.)

Pandaigdigang Kampanya Kontra Human Tr4fficking, Suportado Ng Iloilo City 3
Photo Source: the United Nations

Ang kampanya, ayon sa United Nations Office on Drugs and Crime, “ay isang pandaigdigang inisyatibo na nagpapalaki ng kamalayan upang labanan ang human trafficking at ang epekto nito sa lipunan”.

Pakikiisa sa kampanya

Sabi ni Ann Rapunzel Ganzon Tendencia, focal person para sa Anti-Human Trafficking ng City Social Welfare at Development Office (CSWDO), sa isang hiwalay na panayam,

“We encourage everyone to wear blue or wear blue-mask (on Thursday) to show support and to stop human trafficking, especially in this city.”

(Hinihikayat namin ang lahat na magsuot ng asul o magsuot ng asul na mask (sa Huwebes) upang ipakita ang suporta at itigil ang human trafficking, lalo na sa lungsod na ito.)

Dagdag pa niya,

“Blue heart represents the sadness of being a victim at the same time the coldness of people having the heart to sell human beings. So we wear blue to signify our empathy and sympathy to the victims of trafficking.”

(Ang asul na puso ay kumakatawan sa kalungkutan ng pagiging isang biktima sa parehong oras ang kalamigan ng mga tao na may pusong kayang magbenta ng mga tao. Kaya’t nagsusuot kami ng asul upang ipahiwatig ang aming malasakit at pakikiramay sa mga biktima ng trafficking.)

Sinabi niya sa gitna ng laban kontra sa coronavirus 2019 (Covid-19) disease pandemic, hindi lamang ang mga pang-ekonomiyang at panlipunang aspekto ang apektado.

Apektado rin ang kanilang mga kahihinatnan at maaaring magbigay ng isang magandang oportunidad para sa mga human trafficker na mambiktima na mga pinakamahinang sektor.

Kabilang sa mga anyo ng trafficking ay ang child labor, pagkaalipin, prostitusyon, at pornograpiya.

Hakbangin kontra human trafficking

Ang pinakakaraniwan ngayon at napapanahong sa pandemiya ay online sexual exploitation at pang-aabuso sa mga bata, aniya, na idinagdag na mas madali para sa mga traffickers na mandali ng mga biktima dahil lahat ay nakatuon sa mga gadget.

Sabi niya,

“We encourage the reporting of everybody, we encourage the support of Ilonggos.”

(Hinihikayat namin ang pag-uulat ng lahat, hinihikayat namin ang suporta ng Ilonggos.)

Sa CSWDO crisis intervention unit, sinabi niya na kabilang sa mga kaso na kanilang naligtas ay ang mga babaeng sangkot sa prostitusyon na ang mga insidente na nangyayari sa mga lugar ng baybayin at online. Ang kanilang edad mula 13 hanggang 16 taong gulang.

Samantala, ang pagsasanay para sa mga opisyal ng 20 pilot barangay ay isasagawa ngayong Martes, Hulyo 28 upang tutukan ang mga batas sa human trafficking. Ang pagsasanay ay magbigay ng kaalaman sa mga tao kung paano mag-ulat at humawak ng mga kaso ng trafficking.

Idinagdag niya, ang isang seminar para sa mga motel, inn, at mga may-ari ng hotel at tagapamahala ay isasagawa rin upang ipaalam sa kanila ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa pagprotekta sa kababaihan at mga bata sa iba’t ibang anyo ng human trafficking.

Ang mga aktibidad ay suportado ng Iloilo City Council Against Trafficking, Child Protection, Violence Against Women and Children, at ang Bidlisiw Foundation, Inc, isang bagong-akreditadong nongovernment organization sa lungsod. Ito ay nakatuon sa pagtulong sa mga biktima ng human trafficking at inabuso at pinagsamantalahan na mga bata.

Source: Philippine News Agency

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: