Press "Enter" to skip to content

PhilHealth, Naglabas ng P30-B Hospital Fund Para Malabanan Ang COVID

Ang Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) ay naglunsad ng paunang P30 bilyong tulong pampinansiyal sa mga akreditadong ospital na nangangailangan ng sapat na ayuda. Ito ay upang tumugon sa pagsugpo at paggamot sa Pandemic na coronavirus 2019 (COVID-19).

Ang panayam

Sa panayam noong Martes, sinabi ng pangulo ng PhilHealth at CEO na si Ricardo Morales, ang mga ospital ay maaaring makakuha ng tulong pinansiyal. Ito ay sa pamamagitan ng pagsusumite ng isang sulat ng hangarin sa ahensya.

Sinabi ng Philhealth health insurer na ang halagang maiba bahagi ay katumbas ng halaga ng tatlong buwan nakukuhang benipisyo. Batay ito sa nakatalang nakaraan kontribusyon hanggang sa kasalukuyan, at ito naman ay sisingilin sa hinaharap.

PhilHealth, Naglabas ng P30-B Hospital Fund Para Malabanan Ang COVID 2

Extended Deadline

Dagdag pa ng PhilHealth, pinalawak din nito ang deadline para sa pagbabayad ng mga kontribusyon ng mga self-paying ng mga miyembro. Ang pagpapalawak ay hanggang sa katapusan ng Abril.

Bukod pa dito, ang single period of confinement policy at 45-araw na saklaw nito ay hindi rin babayaran ng miyembro alinsunod sa patakaran ng Philhealth. Ganun din naman ang panahon ng pag-file nito ay pinalawak din. Ang pagpapalawak na ito ay mula sa karaniwang 60 araw hanggang sa hindi bababa sa 120 araw na alinsunod sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan at mga health care providers.

PhilHealth, Naglabas ng P30-B Hospital Fund Para Malabanan Ang COVID 3

Kalagayan ng Pilipinas

Ang Pilipinas ay inilagay sa ilalim ng isang estado ng kalamidad (State of Calamity). Dahil sa mabilis na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, na may nalalapit sa 200 na bilang at maaring tumaas pa sa mga susunod na mga araw. May Labing-pito na pagkamatay dahil sa nakakahawang sakit na ito ang naitala na din.

PhilHealth, Naglabas ng P30-B Hospital Fund Para Malabanan Ang COVID 4

Katiyakan sa budget

Nauna nang tiniyak ng PhilHealth na may sapat na budget para sa mga gastos sa medikal na may kaugnayan sa COVID-19, dahil ang ahensya ay tinapik upang subuking tumulong na harapin ang pagsubok na kinakaharap ng mga ospital sa buong bansa.

Source: CNN Philippines

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: