Press "Enter" to skip to content

Proyekto Upang Mapagbuti Ang Koneksyon Sa Mindanao

DAVAO CITY – Sa gitna ng mga alalahanin sa epekto ng hindi magandang koneksyon sa bansa, sinabi ng isang opisyal ng Kagawaran ng Impormasyon at Komunikasyon na Teknolohiya na ginagawa ng ahensya ang pinakamahusay na pagbutihin ang koneksyon sa Internet sa Rehiyon ng Davao.

Planong pagpapalawak ng koneksyon

Sa pagsasalita sa panahon ng Davao City Business Forum sa pamamagitan ng Zoom noong Hulyo 28, sinabi ng DICT Director for Mindanao Cluster 3 Alimbzar P. Asum na sinabi ng DICT na higit pa sa PHP6 milyon ang nilaan sa pagtatayo ng mga linya ng wifi at mga libreng wifi site para sa Rehiyon ng Davao noong nakaraang taon.

Proyekto Upang Mapagbuti Ang Koneksyon Sa Mindanao 2
Photo Source: Foundadtion for Media Alternatives

Sinabi ni Asum,

DICT also implemented 179 communication centers such as library, training centers, and digital classrooms in Davao Region this year, Asum said.

(Ipinatupad din ng DICT ang 179 sentro ng komunikasyon tulad ng library, mga sentro ng pagsasanay, at mga digital na silid-aralan sa Davao Region ngayong taon)

Proyekto Upang Mapagbuti Ang Koneksyon Sa Mindanao 3
Photo Source: MindaNews

Dagdag niya,

For 2021, DICT has proposed PHP40 million for the construction of more projects aimed at improving the country’s communication and information system, he added.

(Para sa taong 2021, iminungkahi ng DICT ang PHP40 milyon para sa pagtatayo ng maraming mga proyekto na naglalayong mapabuti ang komunikasyon at sistema ng impormasyon ng bansa)

Kahalagahan ng Internet

Samantala, sinabi ni Asum na ang DICT ay nagalak sa paninindigan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa koneksyon ng Internet sa bansa.

“At this time of the pandemic, we realized we can do many things through the internet. So, government has to interconnect the whole country through the internet, the DICT official said.

Proyekto Upang Mapagbuti Ang Koneksyon Sa Mindanao 4
Photo Source: DICT

(Sa panahong ito ng pandemya, napagtanto namin na marami kaming magagawa sa internet. Kaya, ang pamahalaan ay kailangang magkakaugnay sa buong bansa sa pamamagitan ng internet, sinabi ng opisyal ng DICT)

Kritikal at mahinang koneksyon

Biniro ni Asum na ang koneksyon ng Internet sa Pilipinas ay nananatiling mahirap.

Ani niya,

“(it’s) very serious. If I would categorize it in the medical term–it’s critical,” he said, adding that the problem became more pronounced amid the  coronavirus pandemic, when demand for Internet is high as the quarantine restrictions compelled people to stay home and use the web more.

(Ito ay) seryoso. Kung maiuri ko ito sa termino ng medikal – kritikal ito, “aniya, pagdaragdag na ang problema ay naging mas malinaw sa gitna ng pandemya ng coronavirus, kapag ang demand para sa Internet ay mas mataas habang may paghihigpit sa quarantine ay pinipilit ang mga tao na manatili sa bahay at gamitin ang web ng higit pa)

Proyekto Upang Mapagbuti Ang Koneksyon Sa Mindanao 5
Photo Source: Rappler

Sinabi ni Asum na nauunawaan niya kung saan nanggagaling si Pangulong Rodrigo Duterte nang idawit niya ang mga pangunahing telcos ng bansa sa nagdaang State of the National Address para sa hindi magandang koneksyon.

The DICT official said slow connectivity has disrupted the work from home arrangement of several companies, while putting at risk the online learning modalities adopted by schools amid the pandemic.

(Sinabi ng opisyal ng DICT na ang mabagal na koneksyon ay nakakagambala sa trabaho mula sa bahay at ilang mga kumpanya, habang inilalagay ang peligro ng mga online modalities sa pag-aaral na pinagtibay ng mga paaralan sa gitna ng pandemya.)

Proyekto Upang Mapagbuti Ang Koneksyon Sa Mindanao 6
Photo Source: City Of Bogo

Gayunpaman, sinabi ni Asum na ang DICT ay “ginagawa nito ang makakaya” upang matulungan ang mga kumpanya ng telecommunication na mapabilis ang pagtatayo ng mas maraming mga cell site sa Mindanao.

Ang mga bagong cell site

Nabanggit din niya na para sa isang telco na maglagay ng isang solong cell site, na nagkakahalaga ng PHP10 milyon hanggang PHP15 milyon upang maitayo, higit sa 20 mga clearance ang kinakailangan sa antas ng lokal na pamahalaan.

One solution the agency is looking at, he said, is giving more teeth to the existing Anti Red Tape Act of 2007 (ARTA) to compel LGUs to simplify and speed up the processing of permits that telcos have cited as a primary problem in putting up more cell sites.

Proyekto Upang Mapagbuti Ang Koneksyon Sa Mindanao 7
Photo Source: The Manila Times

(Ang isang solusyon na tinitingnan ng ahensya, aniya, ay nagbibigay ng mas maraming ngipin sa umiiral na Anti Red Tape Act of 2007 (ARTA) upang pilitin ang mga LGU na gawing simple at mapabilis ang pagproseso ng mga permit na nabanggit ng mga telcos bilang pangunahing problema sa paglalagay ng maraming mga cell site.)

Pagtulong sa mga telecoms

Sinabi ni Atum,

Asum said DICT will also help telcos negotiate with homeowners associations in establishing cell sites, noting that several projects have been on hold because of health concerns by residents about the presence cell sites near their homes.

(Sinabi ni Asum na tutulungan din ng DICT ang mga telcos na makipag-usap sa mga asosasyon ng may-ari ng bahay sa pagtatatag ng mga cell site, na napapansin na maraming mga proyekto ang natagpuan dahil sa mga alalahanin sa kalusugan ng mga residente tungkol sa pagkakaroon ng mga cell site na malapit sa kanilang mga tahanan)

Source: PHILIPPINE NEWS AGENCY

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: