Press "Enter" to skip to content

Sana All! Askal Ng Cagayan De Oro, Nag Migrate Sa Canada

Isang asong kalye o askal sa Cagayan de Oro City ang ngayon ay nasa Canada na. Ito ay matapos kupkupin at mahalin ng isang Canadian ang aso matapos makita ito sa tapat ng kanilang bahay sa CDO.

Pagkupkop sa askal

Ayon sa kwento ng BecomingFilipino page, isang taon na ang nakakalipas ng biglang sumulpot sa tapat ng kanilang bahay ang noon ay madumi, patpatin at mahinang asong kalye. Nagkataon na nakita ito ng kanyang Canadian na kaibigan na si Bret Maverick na noon ay nakikituloy sa kanyang bahay.

Sana All! Askal Ng Cagayan De Oro, Nag Migrate Sa Canada 2

Hindi niya akalain na malambot ang puso ni Bret sa mga aso kung kaya naman kinupkop nito ang ako upang ayusin ang kondisyon nito. Sa simula ay intensyon lang ni Bret na tulungan pansamantala ang askal subalit ang kanilang samahan ay nauwi sa mabuting pagkakaibigan.

Bret and Butter

Dahil sa napamahal na ang aso kay Bret ay pinangalanan nila itong “Butter”. Kaya naman sila ang magkaibigang Bret and Butter na tila hango sa katagang Bread and Butter. Makalipas ang isang buwan ay gumanda ang kondisyon ng pangangatawa ni Butter.

Sana All! Askal Ng Cagayan De Oro, Nag Migrate Sa Canada 3

Naging malalim ang koneksyon nina Bret kay Butter kaya naman ang plano ng sandaling pag-ampon ay tuluyan ng naging bahagi ng kanilang buhay. Sanggang dikit sina Bret at Butter kung kaya kahit saan magtungo si Bret ay laging nakabuntot si Butter.

Canadian askal

Dahil sa hindi matibag na samahan ng dalawa ay nagdesisyon si Bret na isama na si Butter sa pag-uwi nito sa Canada. Kaya naman ang dating mahina at palaboy na si Butter ay Canadian na kung maituturing ngayon.

Sana All! Askal Ng Cagayan De Oro, Nag Migrate Sa Canada 4

Dahil dito, tumanggap ng napakaraming papuri si Bret mula sa mga netizen. Madalang na kasi ngayon ang taong handang kumupkop at umaruga sa mga aso lalo na kung askal ito. “Sana all” naman ang sambit ng ilan dahil nadaig pa sila ng isang askal at nakarating ito ng Canada dahil kay Bret.

Source: Becoming Filipino

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: