Press "Enter" to skip to content

Scholarships Para Sa 52 Na Estudyante At Guro Handog Ng Pamahalaan ng Navotas

Sa tuloy-tuloy na pagsisilbi ng Mayor Toby Tiangco sa mga Navotenos. Inihahandog ng pamahalaan ng lungsod ng Navotas sa taong 2020-2021 ang scholarship program na ipinagkakaloob 52 na estudyante at guro.

Mayor Toby Tiangco

Dahil sa adhikain ni Mayor Toby Tiangco nakatanggap ng o SGEG mula sa Synergeia Foundation para sa pangalawang magkasunod na taon.

Sa pamumuno ni Tiangco sa pamahalaang lungsod ng Navotas lalong dumami ang nabigyan ng at mga oportunidad na matuto ang mga Navoteños ano man ang katayuan mapabata man o matanda, may o wala.

Scholarships Para Sa 52 Na Estudyante At Guro Handog Ng Pamahalaan ng Navotas 2
Photo Credit: Metro News Central

Ani Tiangco

Education is one of our priorities. We aim to uplift the quality of life of Navotenos by helping them get access to holistic learning and be able to develop and hone their potential

Learning does not stop once you graduate from formal schooling. It is a life-long quest. We aim to encourage Navoteños, both young and old, to always yearn to learn.

Scholarship 2020-2021

Kinabibilangan ng 30 papasok na freshman sa highschool, 15 papasok bilang freshman ng Navotas Polytechnic College o NPC, dalawang papasok na freshman sa kahit saang kolehiyo o unibersidad at limang guro na naghahangad ng mataas na edukasyon ang mga nakapasok sa scholarship academic program ngayong taon.

Scholarships Para Sa 52 Na Estudyante At Guro Handog Ng Pamahalaan ng Navotas 3
Photo Credit: Politiko Metro Manila

Sa mga iskolar ng highschool magbibigay ng pamahalaan ng lungsod ng Navotas ng P18,000 kada academic year para sa libro, transportasyon and allowance sa pagkain.

Sa iskolar naman ng NPC ay makakakuha ng P22,000 kada academic year para sa tuition, libro, transportasyon at allowance sa pagkain. At ang mga iskolar para sa ibang kolehiyo o unibersidad ay makakatanggap para magkatulad ng P262,000.

Para sa mga iskolar na guro, sila ay makakatanggap ng P75,000 every academic para sa tuition, libro, transportasyon, allowance sa pagkain at research grant.

Scholarships Para Sa 52 Na Estudyante At Guro Handog Ng Pamahalaan ng Navotas 4
Photo Credit: Metro News Central

Sinusuportahan ni Tiangco ang mga mamamayan ng Navotas na nagpupursiging matutong linangin ang kanilang kakayanan upang balang araw ay makatulong sa pamilya nito sa hinaharap. Hindi niya hahayaan na mapigilan ng pandemic ang mga taong nais na umunlad at matuto.

Ani ni pa Tiangco

We support Navoteños who persevere in their studies so they could fulfill their potential and help their family and community in the future,

Dagdag pa ni Tiangco

Despite the health crisis we are facing, we want our students, as well as our teachers, to continue learning and pursue their dreams. Let us not allow this pandemic to hinder them from achieving their aspirations in life,

Scholarships Para Sa 52 Na Estudyante At Guro Handog Ng Pamahalaan ng Navotas 5
Photo Credit: Metro News Central

Ang mga anak o kamag-anak ng Top Ten Outstanding Fisherfolk ay may pagkakataon din magbigyan ng pamahalaan ng lungsod ng scholarship kung sila nangunguna sa larangan ng palakasan at sa sining

Source: Politiko Metro Manila

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: