Press "Enter" to skip to content

Senado at CHED: Bakit Pareho Lang Din Ang Mga Bayarin Kahit Mag-online Learning?

Last updated on August 8, 2020

MANILA, Philippines – Hiningan ng paliwanag ng mga senador at ng Commission on Higher Education (CHED) noong Miyerkules, ika-5 ng Agosto, 2020 ang mga pribadong unibersidad at kolehiyo tungkol sa pagtaas ng kanilang matrikula at miscellaneous fees sa kabila ng paglipat sa online learning modality sa panahon ng pandemya.

Online learning

Sa isang pagdinig sa Senado tungkol sa online learning sa kolehiyo, sinabi ni Senador Imee Marcos na nakatanggap sila ng mga ulat na ang ilang mga paaralan ay hindi malinaw kung saan mapupunta ang matrikula at iba pang mga bayarin.

Senado at CHED: Bakit Pareho Lang Din Ang Mga Bayarin Kahit Mag-online Learning? 2
Source: Pilipino Mirror

“Why are they asking for laboratory fees, medical fees, internet fees when nobody will go to the laboratory, nobody will use computers in schools, there is no face to face? … Let’s investigate the tuition?”

(Bakit sila humihiling para sa mga bayarin sa laboratoryo, bayad sa medisina, bayad sa internet kung walang pupunta sa laboratoryo, walang gumagamit ng mga computer sa mga paaralan, walang face to face? … Imbestigahan natin ang matrikula?) aniya at ipinangakong ipapasa ang Resolusyon No. 480 o Tuition Fees Rates for Online Learning Due to the COVID-19 Pandemic , upang siyasatin ang usapin.

Patas lang

Pinangalawahan naman ni Senadora Pia Cayetano ang mungkahi dahil aniya patas lamang na ang mga higher education institutions ay patuloy na ipaalam sa mga magulang at mag-aaral ang tungkol sa mga bayarin sa pag-aaral.

Senado at CHED: Bakit Pareho Lang Din Ang Mga Bayarin Kahit Mag-online Learning? 3
Source: The Manila Times

Kulang sa transparency

Nabanggit din ni Julian Tarriela, national convener ng Students’ Rights and Welfare Philippines (Straw), na ang ilang mga unibersidad ay kulang pa rin sa transparency sa kung paano ang pagkalkula ng matrikula at rebates.

Senado at CHED: Bakit Pareho Lang Din Ang Mga Bayarin Kahit Mag-online Learning? 4
Source: Twitter

“They still charge students with fees despite class interruptions. There should be some sort of intervention in addressing transparency concerns in how they compute their tuition,”

(Sinisingil pa rin nila ang mga mag-aaral ng kabayaran sa kabila ng mga pagkagambala sa klase. Dapat ay may ilang uri ng interbensyon sa pagtugon sa mga alalahanin sa transparency kung paano nila kinukuwenta ang kanilang matrikula, “aniya.)

Ang tunay na problema

Ayon kay CHEd Chairperson Prospero de Vera III, hindi bababa sa 89 sa 400 pribadong unibersidad ang humabol ng aplikasyon para sa pagtaas ng matrikula.

Senado at CHED: Bakit Pareho Lang Din Ang Mga Bayarin Kahit Mag-online Learning? 5
Source: Abante TNT

“[But] the problem is not the application for tuition increase but the existing tuition being collected. The parents and students do not understand the basis for the tuition. Universities have various structures. It is difficult, if not impossible, to have a unilateral structure when it comes to the fees but we have identified the cost associated with shifting to flexible learning,’’

“[Ngunit] ang problema ay hindi ang aplikasyon para sa pagtaas ng matrikula ngunit ang umiiral na matrikula na kinokolekta. Hindi nauunawaan ng mga magulang at estudyante ang basehan para sa matrikula. Ang mga unibersidad ay may iba’t ibang mga istraktura. Mahirap, kung hindi imposible, magkaroon ng isang unilateral na istraktura pagdating sa mga bayarin ngunit natukoy na namin ang gastos na nauugnay sa paglipat sa flexible learning, ” paliwanag ni de Vera.

Paghahanda sa new normal

Ayon sa Philippine Association of Colleges and Universities, 99 porsyento ng mga guro ang may access sa internet habang 31 porsyento lamang ang sa mga mag-aaral. Bilang tugon, ang gobyerno ay maglalaan ng tatlong bilyong piso para sa student at teacher’s loan at online learning.

Ang CHED naman ay nagsusulong ng consortium sa pagitan ng mga higher education institutions upang magkaroon ng bahagian ng mga learning materials at nakikipag-ugnayan sa mga kompanya para sa mga libreng e-books.

Source: Cebu Daily News

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: